Olssonska gårdens huvudbyggnad – Antikvarisk medverkan vid renovering och förhöjning av balkongräcke samt renovering av källarlucka