Olssonska gårdens huvudbyggnad – Antikvarisk medverkan vid utvändig ommålning