Olssonska gårdens ladugård – Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak