Schaktning för VA-ledning inom äldre hamnområde

  • Årtal: 2007
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kläckeberga
  • Fil: va_ledning_krafslosa_2_32.pdf
  • Syfte: Antikvarisk kontroll 1985