Sök bland 2096 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Kvarteret Sunaman 2
Johan Åstrand
5 MB
Arkeologi:
Öjaby 28:1 – Fossil åkermark, möjliga gravar, kolning och härdar inom Öjaby 28:1
Andreas Emilsson
2018 9 MB
Arkeologi:
Del av Öjaby 28:1
Andreas Emilsson
Nicholas Nilsson
Johan Åstrand
2018 6 MB
Arkeologi:
Åryd – järn och glas
Johan Åstrand
2018 7 MB
Byggnadsvård:
Arby kyrka – Antikvarisk medverkan vid byte av spån på Arby kyrka och klockstapel
Ellen Olsson
2018 3 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.