Sök bland 2078 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Odlingslämningar och gravar i Snurrom
Andreas Emilsson
Ludvig Papmehl-Dufay
2017 3 MB
Arkeologi:
Väg E22 Delen Lösen-Jämjö
Johan Åstrand
Kenneth Alexandersson
Andreas Emilsson
Ådel Vestbö Franzén
2017 24 MB
Arkeologi:
Ingen borgruin
Cecilia Ring
2017 4 MB
Arkeologi:
Gång- och cykelväg mellan Timmernabben och Mönsterås
Nicholas Nilsson
2017 8 MB
Arkeologi:
En mellanneolitisk boplats
Kenneth Alexandersson
Anna-Karin Andersson
2017 10 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.