Sök bland 2069 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Vimmerby 3:3 – Fossil åkermark, stensättningar och boplatslämningar
Andreas Emilsson
Ådel Vestbö Franzén
2017 6,733 kB
Arkeologi:
Gravar och boplatslämningar i Köpingsvik
Kenneth Alexandersson
2017 4,286 kB
Arkeologi:
Senmesolitiska säljägare vid Ölands dåtida norra udde
Kenneth Alexandersson
2017 4,099 kB
Arkeologi:
Vad döljer sig vid källaren i Kronobäck?
Nicholas Nilsson
2017 4,189 kB
Byggnadsvård:
Stensjö by – Vårdplan
Magnus Johansson
Magdalena Jonsson
2017 3,822 kB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.