Skogskapellet, Västra begravningsplatsen

  • Årtal: 2018
  • Författare: Ellen Olsson
  • Ämne: Byggnadsvård
  • Rapportserie: Kyrkoantikvariska rapporter
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Oskarshamn
  • Socken: Oskarshamn
  • Fil: skogskapellet_tillbyggnad_2018_webb.pdf
  • Syfte: Antikvarisk medverkan vid tillbyggnad av vindfång