Södra kyrkogården – Antikvarisk medverkan vid avverkning av träd