Styrelse Kalmar läns museum

Ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Kalmar läns museum 2019–2022 samt för Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse.

Region Kalmar län

Jonas Hellberg, ordförande (S)

Ingegerd Petersson (C)

Kaj Holst (M)

Ersättare

Katrin Stagnell (S)

Lotta Wahlmino (L)

Bengt-Olof Roos (KD)

Kalmar kommun

Christopher Dywik, vice ordförande (KD)

Jenny Melander (S)

Bengt Skoog (C)

Ersättare

Thomas Jansson (S)

Nikoletta Lettersson (M)

Lasse Johansson (S)

Kalmar läns hembygdsförbund

Lisbeth Svensson

Monica Björklund

Lars W Andersson

 

Ersättare

Östen Jannert

Ann-Marie Hagelin

Ingrid Fröström