Hedersuppdraget

Anmäl er klass till vår kostnadsfria workshop idag!

Under 2020 turnerar Hedersuppdraget i Kalmar län. Hedersuppdraget är en satsning där Kalmar läns museum och Kvinnojouren, på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar, erbjuder kostnadsfria program för ungdomar i åk7 och 8 för att bryta tabun kring hedersrelaterat våld och förtryck och jobba med frågor som rör samtycke, normer och gruppbildningar. 

Programmet börjar med kort historisk tidsresa där eleverna ställs inför ett historiskt rättsfall. Efter tidsresan eleverna får diskutera och reflektera kring svåra frågeställningar utifrån tidsresan och sin egen tid i en efterföljande workshop. I workshopen blandar vi humor med allvar, rättigheter och skyldigheter, historia med nutid och framtid. 
Workshopen skall skapa utrymme för dialog och reflektion kring hur det är att vara ung idag; normer, relationer, familj, samtycke, makt och våld. Workshopen tar upp vad lagstiftningen säger och vart man kan vända sig om man befinner sig i risk eller känner någon utsatt. Syftet att bryta tabun kring hedersbegrepp och verka attitydförändrande. 

Målgrupp: Elever åk7/8 (max 2–4 klasser/skola)
Tid: 2h
När: Kan bokas hela hösterminen 2020
Kostnad: Kostnadsfritt
Kontakt: Kontakta Adam Norman för mer information och för att boka: adam.norman@kalmarlansmuseum.se eller 0480-451384

Information relaterat till Covid-19

På grund av Covid-19 kan det uppstå frågor och funderingar kring genomförandet. Vi anpassar oss självklart efter de förutsättningar som råder och tar gärna en diskussion om hur vi löser det på bästa sätt om ni är oroliga eller har frågor. Tveka in att kontakta oss.


I Sverige har regeringen tagit initiativ till omfattande insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning. Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar i att implementera den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsernas roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder.*
 

*Från regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer (Skr 2007/08:39) och den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor Utdrag (kapitel 5, sid 109–155) ur Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Skr. 2016/17:10