Minnesväskor

Minnesväskor för äldreomsorgen!

Nu kan du hyra en minnesväskor från museet. Till ett självkostnadspris får du låna två väskor under en månad och arbetsmaterial medföljer. Minnessakerna passar för att arbeta med i äldreomsorgen men kan även användas av andra.

Välkommen till väskor fulla av minnen!

I väskorna har museet samlat minnen från 1900-talet i form av föremål. Det är enkla bruksföremål från hemmet, fritiden och barndommen. Tanken är att väskan ska användas för att stimulera äldre personer som växt upp under förra seklet att minnas och ta plats. Föremålen kan kopplas till de äldres livsberättelser. Låt dem minnas och berätta och ställ gärna frågor!

Föremålen kan du röra vid, lukta och känna på. Några går att använda, kanske vill ni prova lite rakvatten eller Niveakräm.

För att underlätta samtalet och öka förståelsen medföljer en kort introduktion kring 1900-talets historia samt ett metodmaterial.

Bokning via receptionen

Bokningstid 1 månad, kostnad 150 kr

Frågor: emma.angelin-holmen@kalmarlansmuseum.se

I samarbete med  Hälsa och kultur