Podcast - Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Gillar du vår podcast? Bra! Vi vore oändligt tacksamma om ni kan stötta oss via ett bidrag via Swish när du har lyssnat färdigt. Även en liten slant kan göra stor skillnad, många bäckar små så att säga. Och har du inte möjlighet att hjälpa oss nu, så kanske sen! Men lyssna på vår podcast oavsett.

Petrus Gränebo - trygg i politiska stormvindar


Möt Mönsteråssonen, bondeförbundaren och riksdagsmannen Petrus Gränebo och hans politikergärning. Hans långa karriär präglades av stor eftertänksamhet och användes av Gränebo för att rida ut de politiska stormvindar som drabbade Sverige under 1930- och 1940-talen. Med Peter Danielsson, hembygdskonsulent. Producent, Andreas Juhl Kalmar läns museum.

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Jonas Jonasson - fredsbonden - med Historiker och Hembygdskonsulent Peter Danielsson


Att krig och inte fred tyvärr många gånger då som nu skulle utgöra ett stort antal människors vardag accepterade inte riksdagsmannen Jonas Jonasson från Gullabo i södra Kalmar län. Han engagerade sig med liv och lust och på ett flertal sätt i den spirande fredsrörelsen som uppstod under sent 1800-tal i Sverige. Vad detta resulterade i får vi veta i denna podd.

Med historiker Peter Danielsson i samtal med Andreas Juhl Kalmar läns museum. Inspelning och produktion av Andreas Juhl för Kalmar läns museum.

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Trygge Sven i Krokstorp - med Historiker och Hembygdskonsulent Peter Danielsson


Sven Svensson i Krokstorp engagerades tidigt i politiska värv. Inledningsvis fick han agera sekreterare åt sin far Sven Albert Johansson vars politiska verksamhet täckte in allt från kommunen i Misterhult till riksdagsarbete. Föreningsengagemanget tillsammans med "arvet" formar politikern Sven Svensson och uppfattningen att Svensson i alla stycken är en man att lita på slås fast. Det hela leder på sikt till epitetet "Trygge Sven i Krokstorp". Låt oss i dag följa denne mans livsgärning. Inspelning och produktion av Andreas Juhl, Kalmar läns museum.

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

JAGS - bonde, sjöman och konstnär


Vem var Johan August Gustafsson, JAGS och vad betydde hans konstnärskap? JAGS levde 1852-1932 och nästan alltid i Segerstads socken på sydöstra Öland. Han var bonde och sjöman men framförallt var han konstnär, bildhuggare och möbelsnickare. Hela sitt liv vid sidan om jordbruket använde han till att skulptera i material som han hittat i sjön och på stranden. Havet och båtar var en viktig del av hans liv. Med Peter Danielsson, hembygdskonsulent, Kalmar läns hembygdsförbund, Hans Gurstad-Nilsson, tonsättare, Marianne Hedelin, J.A.G.S Museum, Bernt Johansson, J.A.G.S Museum, Per Nyström, cellist. Inspelning och produktion av Andreas Juhl, Kalmar läns museum.

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Kata Dalström - ”för mig står alltid människan i första hand”


Kata Dalström var den småländska överklassdamen som en blev övertygad socialist och som åkte land och rike runt på sina ”härjartåg” som uppskattad och efterfrågad agitator (resetalare). På uppdrag av Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP), den socialdemokratiska kvinnorörelsen, ungdomsrörelsen eller något fackförbund reste hon runt för att övertyga människor om vikten av allmän och lika rösträtt och vikten av facklig och politisk organisering. ”Fru Kata” var lika envis som karismatisk och lät vare sig försörjningsplikten för de sju barnen, den norrländska vintern eller den svenska ordningsmakten stå i vägen för sitt brinnande engagemang. En sann pionjär, som lyckades kombinera kommunism och buddism och som gång på gång konstaterade att ”för mig står alltid människan i första hand”.

”Ljus på kvinnor” del 6. Ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av Demokratiåret 2021. Podden spelades in med antikvarie Gabriella Johansson som berättar om Kata Dalström och Pia-Lena Björnlund som programledare. Inspelning och redigering av Andreas Juhl. Kalmar läns museum.

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Ta i trä - med historiker Peter Danielsson och byggnadsantivkarie Richard Edlund.


Säkerhetsrisken fick oss att förbjuda det. Ny kunskap, uppdaterade byggregler lät oss välkomna det tillbaka. Det här är berättelsen om hur det svenska trähusbyggandet efter mer än 100 år håller på att bli en vital del av vår skogsindustri igen. Trähusindustrin känns mer angelägen än någonsin precis som kunskapen om det manuella trähantverket blir alltmer efterfrågad i samband med träbyggandets förnyelse.

Inspelning och redigering av Andreas Juhl, Kalmar läns museum.

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Gustaf Raab, folkpensionens företrädare - med historiker Peter Danielsson


Fattigvård och omsorgen om de mindre lyckligt lottade i samhället är utgångspunkten för denna podd. Vi får följa vad samhället i stort gjorde under ett par århundraden samt stifta bekantskap med folkpensionspionjären Gustaf Raab. Med historiker Peter Danielsson i samtal med Andreas Juhl Kalmar läns museum. Inspelning och produktion av Andreas Juhl för Kalmar läns museum. Idéen till detta program kommer ifrån Långemåla hembygdsförening.

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Bondetåget 1914 - med historiker Peter Danielsson


För drygt 100 år sedan fylkades i Stockholm drygt 30 000 svenska bönder från hela landet. De skulle alla delta i ett demonstrationståg vilket gått till historien under benämningen Bondetåget. Allt detta skedde för att protestera mot den liberala regeringens förda försvarspolitik och samtidigt öppet visa stöd för den försvarsvänlige kungen, Gustav V. Kungen höll på kungliga slottets borggård ett försvarsvänligt tal där han betonade vikten av en kraftfull förstärkning av den svenska krigsmakten. Det kontroversiella talet ledde till en regeringskris.

Hur krisen löstes och mycket mer får vi veta i dagens podd med historiker och hembygdskonsulent Peter Danielsson. Inspelning och produktion av Andreas Juhl, Kalmar läns museum.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Uddenberg - Nordingska stiftelsen - Bo pensionat, en samlingspunkt för konsten


År 1914 köpte Maja Uddenberg tillsammans med en kompanjon det gamla kronofogdebostället i Vickleby på Öland. Det blev startskottet för det legendariska Bo pensionat. Kompanjonen försvann tidigt ur bilden men Maja kom att driva pensionatsverksamhet på platsen fram till tidigt 1970-tal. Redan på 1920-talet blev pensionatet en samlingspunkt för konstnärer. Här kom så småningom William Nording och Arthur Percy med flera att sätta avtryck på Bo och dess historia. Den förstnämnde gifte sig i mitten av 1930-talet med Maja Uddenberg vilket ytterligare bidrog till kulturlivet. Efter Williams och Majas bortgång 1956 respektive 1972 instiftades Uddenberg-Nordingska stiftelsen bland annat med syftet att främja konstnärlig utbildning och undervisning.

Medverkande: Maria Södergren, Hans Svensson och Ingmar Hedin, representanter för Uddenberg-Nordingska stiftelsen Lisbeth Svensson, ordförande, Kalmar läns hembygdskonsulent Peter Danielsson, hembygdskonsulent, Kalmar läns hembygdsförbund. Inspelning: Stefan Siverud. Produktion: Andreas Juhl, båda Kalmar läns museum.

Om stiftelsens syfte: Att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta, därvid om möjligt behövande och sjuka konstnärer lämnas företräde;att främja vetenskaplig undervisning och forskning, därvid ämnena fornkunskap, botanik och ornitologi lämnas företräde samt;att främja konstnärlig utbildning och undervisning.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Författarinnan Margit Friberg - Öländska skildringar


”Ljus på kvinnor” del 4. Ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av Demokratiåret 2021.
Författarinnan Margit Friberg (1904-1997) utsågs till Årets ölänning 1986 med motiveringen ”Med sina böcker har hon gjort en gärning av bestående värde för Öland”. Skildringarna av Öland – och framför allt öländska kvinnor - är något som är utmärkande för Margits böcker, och hon älskade verkligen sitt Öland. Med Agnes Mitsialos, Utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor. Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Kalmar län

Programledare, Pia-Lena Björnlund, Kalmar läns museum. Inspelning och produktion av Andreas Juhl, Kalmar läns museum.

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Johanna Charlotta Hemmingsdotter - i skuggan av August Palm


Johanna Charlotta Hemmingsdotter (1850-1923) var den starka kvinnan bakom den välkände socialdemokratiske agitatorn August Palm. Hur var det att leva i skuggan av en visionär som aldrig var hemma och som blev ömsom hyllad ömsom bespottad av svensk press?

Med Tina Lindström, enhetschef på pedagogiska enheten Kalmar läns museum. Programledare Pia-Lena Björnlund. Inspelning och produktion av Andreas Juhl.

”Ljus på kvinnor” del 3. Ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av Demokratiåret 2021.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Ljus på kvinnor, Cecilia Fryksell - en pionjär för kvinnors utbildning


Cecilia Fryxell (1806 – 1883) är kvinnan som ville bli missionär men som istället blev en nyckelperson inom den svenska pedagogiska rörelsen för flickors utbildningsmöjligheter. Som den sista i raden av hennes skolor öppnades flickskolan på Rostad 1859 där elevplatserna blev snabbt eftertraktade och tingades flera år i förväg.

Med Helen Eklund, pedagog Kalmar läns museum. Programledare Pia-Lena Björnlund. Inspelning och produktion av Andreas Juhl.

”Ljus på kvinnor” del 2, är ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av Demokratiåret 2021.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Emmy Rappe - Sveriges svar på Florence Nightingale


Den första svenska sjuksköterskeutbildningen, som inte vilade på kristen grund, öppnades på Akademiska sjukhuset hösten 1867. Sjukhuset var helt nytt och hade 150 vårdplatser fördelade på en medicinsk och en kirurgisk klinik, kurhus och barnbördsanstalt. Det ansågs vara modernast i Norden och när den första patienten lades in, den 1 augusti samma år, fanns Sveriges första utbildade sjuksköterska, Emmy Rappe, där som översköterska på kirurgiska kliniken. Hon ansvarade även för sjuksköterskeutbildningen i Föreningen för frivillig vård av sårade och sjuke i fält – senare Röda korset – som bildades 1864 och som även den var förlagd till sjukhuset. Därmed hade den svenska sjuksköterskeutbildningens historia börjat. I mitten på 1800-talet hade krigssjukvården i hela Europa stora brister, soldaterna dog i brist på vård och renlighet. Redan i början av 1865 diskuterade föreningens direktion, bestående av officerare och läkare, behovet av att utbilda ”qvinnliga sjukbiträden” som i händelse av krig skulle arbeta i fält och i fred 153 inom svensk sjukvård. Förfrågan, om de ville medverka till den nya utbildningen, gick till lasarettsdirektionerna i landet, vilket de samtyckte till. Föreningen såg som sin viktigaste uppgift att ekonomiskt stödja en svensk sjuksköterskeutbildning. Dåtidens tidningar och många ögonvittnesskildringar beskrev soldaternas outhärdliga lidanden på slagfälten i Europa.

Medverkande: Helen E Nilsson, Särskilt sakkunnig jämställdhet/utvecklingsledare barns rättigheter. Programledare Pia-Lena Björnlund, Kalmar läns museum. Producent, Andreas Juhl för Kalmar läns museum.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Fritz Börjesson (1908-2003) – En öländsk brobyggare


Redan i unga år formulerade Fritz Börjesson tankegångar om en fast landförbindelse mellan Öland och Kalmarkusten. Dessa tankar tog han också med sig som politiker ännu upp i Sveriges riksdag där Fritz Börjesson satt åren 1955 till 1979 för Centerpartiet. Hans trägna arbete för en Ölandsbro började bära frukt under tidigt 1960-tal och på såväl lokal som regional och riksplanet enades man om att detta var ett ypperligt och fullt genomförbart förslag. I januari 1968 togs det första spadtaget för brobygget på Ölandssidan av Fritz Börjesson. Den 30 september 1972 invigde han Ölandsbron i öländska Mölltorp medan dåvarande kronprinsen Carl Gustaf förrättade den officiella invigningen på Kalmarsidan. Sitt intresse för broar behöll Fritz Börjesson livet ut.

Medverkande: Erland Börjesson och Gunn Björklund, barn till Fritz Börjesson, Lisbeth Svensson, ordförande, Kalmar läns hembygdsförbund, Peter Danielsson, hembygdskonsulent, Kalmar läns hembygdsförbund

Inspelning Stefan Sifverud. Formgivning och produktion av Andreas Juhl.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Historieklubben!


I denna pod får du höra vår ledare för Historieklubben, Helen Eklund i ett samtal med barnen som är medlemmar i klubben. Vi lyssnar även till ordföranden i Kalmar stads hembygdsförening Bengt Bengtsson om varför de har valt att engagera sig i Historieklubben.

Om Historieklubben: För dig som är 9–12 år och historieintresserad får du lära dig en massa om livet förr och nu, ser de olika utställningarna på museet, gör ibland egna utställningar, medverkar i en del av museets verksamhet under skolans lovdagar, upptäcker spännande saker bakom kulisserna med mera… Vi träffas vanligen på Kalmar läns museum varannan onsdag klockan 17.30–19.00.

Ledare är Helen Eklund, museipedagog i samverkan med Kalmar Stads Hembygdsförening.

Tack vare en privat donation av Tedde Jeanson kostar det inget att vara med i Historieklubben. På sikt hoppas vi kunna utveckla fler klubbar i Kalmar län! Vill du anmäla dig till Historieklubben? Skicka då din föranmälan till Helen så vi vet att just du vill vara med! Anmälan: helen.eklund@kalmarlansmuseum.se

Inspelning, formgivning och produktion av Andreas Juhl.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Mat och potatis vill jag ha, sade morfar - Prat om mat med Peter Danielsson och Tina Lindström


Vad har folk ätit då och varför? Vilka rätter har det funnits och hur har man tillagat dem? Podden berättar om mattraditionerna i Kalmar läns olika kulturgeografiskt präglade områden, om mat och dryck hos bönderna och på godsen i 1800-talets Kalmar län och dess förändringar, om samhällsförändringarna och nya uppfinningarna, om elens införande och industrialiseringens påverkan och om matinfluenser från 1970-talet och framåt.

Mat är livsviktigt för hälsa och välbefinnande. Det finns idag ett växande intresse för lokalt och regionalt producerad mat, både i Sverige och inom EU. Kalmar län har en stark livsmedelssektor. Området utgörs av en del av landskapet Småland och hela Öland. Här har de gröna näringarna alltid haft stor betydelse. Länet är och har varit ett överskottsområde för kött, fisk, mejeriprodukter, spannmål och bär.
I länet lever idag lite mer än två procent av landets befolkning. Men här produceras 95 procent av landets bönor, mer än 25 procent av landets kyckling och mer än tio procent av mjölken, äggen och nötköttet.
Podden har producerats i samband med projektet Unika historiska Kalmar län, ett treårigt samarbetsprojekt som syftar till att näringslivsutveckla kulturmiljöer i regionen i samarbete med småföretag och föreningar.

För mer information: uhko.kalmar.se

Medverkar gör historiker Peter Danielsson och enhetschef för pedagogik för Kalmar läns museum, Tina Lindström. Inspelning produktion och formgivning av Andreas Juhl.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Bot och bättring –apoteks- och medicinfynden från regalskeppet Kronan berättar


I Kronanpoddens andra säsong i avsnitt 2, samtalar prof. em./läkemedelshistorikern Björn Lindeke och marinarkeologen Lars Einarsson om synen på hälsa och sjukdom under stormaktstiden, med fokus på de rika apoteks- och medicinfynden som bärgats från regalskeppet Kronan.

Inspelning och produktion av Andreas Juhl, Kalmar läns museum

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

DNA-forskning och Regalskeppet Kronan


Genetisk forskning i frontlinjen, öppnar nya möjligheter att studera människorna som dog på regalskeppet Kronan på ett närgånget sätt. Genom att studera individens arvsmassa finns förutsättningar att bestämma personers ursprung och släktskap, men även sjukdomar som lämnat spår i DNA.

I det första avsnittet i säsong 2 av Kronanpodden, berättar professor Anders Götherström om arkeologisk DNA-forskning och vad den bidragit till att berätta om Kronans besättningsmän.

Programledare Lars Einarsson, projektledare för Kronan. Inspelning och redigering av Andreas Juhl.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Skogsbad - avstressande, miljövänligt och gratis!


Har du hört någon prata om skogsbad någon gång? Om inte, kommer du säkert göra det snart. Skogsbad blir ett allt vanligare samtalsämne. Det är enkelt att skogsbada. Det är avstressande, miljövänligt och helt gratis. Jenny Lovebo, universitetslektor Linneuniversitetet, forskar i ämnet och berättar för oss om varför vi blir så avslappnade i skogen.

Medverkande: Jenny Lovebo, Linnéuniversitet. Programledare: Pia-Lena Björnlund, Kalmar läns museum. Produktion: Andreas Juhl, Kalmar läns museum

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Så skolas respektabla frisörer


Att utbilda sig till frisör handlar inte bara om att lära sig att klippa rakt och kamma slätt. Det krävs också att man lär sig att tänka, känna, se ut och agera som en frisör. Men hur ska en sådan vara? Var kommer idealen och normerna ifrån? Har de koppling till kön och klass och hur förmedlas de här värderingarna till frisöreleverna under utbildningen? Detta berättar Eva Klope, forskare i pedagogik vid Linnéuniversitetet, mer om utifrån sin avhandling Respektabla frisörer – Feminitet och yrkesidentitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning. Samtalspartner: Maria Kanje, producent på länsmuseet.

Vill du ta del av Eva Klopes avhandling? Ladda ner den här: Respektabla frisörer: Femininitet och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

St: Gertruds - berättelser från en fattigkyrkogård


År 2017 gjordes den senaste i en rad olika arkeologiska utgrävningar på Esplanaden i Kalmar där St Gertruds kyrkogård en gång legat. Av kyrkan som stått här fann man inte ett spår, men de gamla gravarna låg - och ligger i vissa fall kvar - strax under asfalten. Den sista begravningen skedde år 1875 och bara tolv år senare, år 1887, började man planera för Esplanaden, som skulle dras tvärs över kyrkogården. Det väcker känslor idag och borde rimligtvis ha gjort det även då. Hör Cecilia Ring, arkeolog Kalmar läns museum berätta om arbetet och vad de gamla gravarna ger oss för information om dåtidens Kalmarbor.

Medverkande: Cecilia Ring, Arkeolog fil.kand. Programledare, Pia-Lena Björnlund. Producent, Andreas Juhl
Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Hederskultur - Våld, tvång och utsatthet. Vad kan vi göra?


Det här kan bli den viktigaste podcast du lyssnat på! Jag svär, på heder och samvete! Heder ja… Vad är det egentligen? Vad innebär hederskultur? Vad gör man åt våld och tvång som förekommer inom hederskulturer? Vilken hjälp kan man få om man är utsatt eller känner någon som är utsatt? På uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar län har Kalmar läns museum och Kvinnojouren Kalmar haft ett samverkansprojekt under 2019–2020 där förebyggande insatser inom området hedersrelaterat våld genomförts. Målgruppen var ungdomar i åk 7-8. Hör dem berätta om det värdefulla samarbetet och hur det togs emot av elever och lärare.

Medverkande: Adam Norman, Kalmar läns museum, Pernilla, Kvinnojouren Kalmar, Agnes Mitsialos, Länsstyrelsen Kalmar län samt Hanna Ankarberg Lagergren, lärare på Albäcksskolan i Hultsfred. Programledare, Pia-Lena Björnlund. Producent, Andreas Juhl
Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

En sodomianklagad kungs uppgång och fall – Så kickades Magnus Eriksson av tronen


Fri och öppen sexualitet kan i dagens Sverige ses om en självklarhet. Annat var det på medeltiden! Anton Blomdahl, student vid programmet Kulturarv i samtid och framtid, tar oss med tillbaka till kung Magnus Erikssons regeringstid på 1300-talet. Kung Magnus anklagades för sodomi - otuktigt och ogudaktigt leverne - av bland andra självaste Heliga Birgitta i en förtalskampanj som kostade honom tronen. Anton har analyserat händelserna ur ett queerperspektiv och berättar i det här poddavsnittet vad han har kommit fram till.

Samtalspartner: Maria Kanje, producent, Kalmar läns museum. Tekniker: Anderas Juhl, marknadschef.
Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Arkeodidaktik – vad är det?


Möt en av Ivonne Dutra Leivas Arkeolog, fil. lic. doktorand vid Grasca – Lnu, i ett samtal med vår programledare Pia-Lena Björnlund om uppdragsarkeologins roll i skolans värld.

I Ivonnes licentiatuppsats undersöks tre olika former av skolprogram som förekommer inom uppdragsarkeologin: Flerstegsskolprogram, Förenklade skolprogram och Skolvisningar. Samtliga tillgodoser flera av skolans kunskaps- och färdighetsmål för låg- och mellanstadiet. Samtidigt finns det brister i hur skolprogrammen tillmötesgår andra utbildningsnivåer eller skolformers behov och mål. Resultaten visar att ett brett fält som uppdragsarkeologi förfogar över en variation av kunskaper som kan vara av intresse för skolan. Dock finns det behov av nya processer som möjliggör utvecklingen av samverkansformer som ytterligare kan främja båda verksamheterna. I detta finns det goda förutsättningar att utveckla en arkeodidaktik som är anpassad till uppdragsarkeologins förutsättningar och skolan som målgrupp, som för samman uppdragsarkeologins förmedlingspotential och mål med skolans behov och kunskapsmål.
Teknik och mix av Andreas Juhl. Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Bataljen - när Regalskeppet Kronan gick under
Säsong 1, avsnitt 5!


Först röken. Sedan knallen. Därefter det vinande ljudet av kulan som ökar i styrka ju närmare skeppet den kommer. Slutligen dånet av kanonkulan som skoningslöst och med full kraft borrar sig igenom fartygssidan för att fortsätta rakt över däcket och ut genom den andra sidan. Hålet är inte stort, inte mycket större än kulan själv, men ekvirket splittras och flisorna far omkring. Bösseskyttarna arbetar som besatta. – Dubbel kula! vrålar konstapeln. De stora fiendeskeppen är nu så nära att man tydligt kan höra röster skrika på främmande språk. Kulorna slår allt oftare in i fartygets skrov. Överallt hörs sårades skrik, men de dränks allt fortare av dånet från striden. Skeppet med sina dyrbara kanoner får inte falla i fiendens händer. Soldaterna där uppe ligger ner på däcket för att inte bli träffade av kulorna som haglar över dem. De som reser sig upp faller i nästa ögonblick ned skadade eller döda. Jag svär, detta är helvetet på jorden.

Med projektledare för Kronanprojektet Lars Einarsson och programledare Pia-Lena Björnlund, Kalmar läns museum. Teknik och mix av Andreas Juhl. Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!


Borgare – handel och vandel i rikets tjänst - med Peter Danielsson


Allt började med Magnus Erikssons stadslag omkring 1350. Följ med på en intressant och spännande tidsresa till berättelsen om framväxten av borgerskapet, behov av handelsplatser och kommande stadsbildningar. Med Peter Danielsson, historiker för Kalmar läns museum. Programledning, teknik och mix av Andreas Juhl. Samtliga poddar från Museimagasinet hittar du via Kalmar läns museums hemsida: https://www.kalmarlansmuseum.se/podcast/ eller där poddar finns. Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!


Människoöden i Kronans tid - - berättelser om personer ombord och i skeppets närhet
Säsong 1, avsnitt 4!


Det är inte själva skeppet eller föremålen i sig, som lär om Regalskeppet Kronan och människorna ombord. Det är berättelserna kring dem. Utan berättelser är vi ingenting. Skeletten vi bärgar och namnen vi läser i dokumenten har varit människor av kött och blod, med känslor, drömmar, funderingar och mål. De fanns ju inte bara där just den där dagen. De hade ett liv bakom sig och några även framför sig. Det fanns människor runt omkring dem som påverkade dem och de val de gjorde.

Med projektledare för Kronanprojektet Lars Einarsson och programledare Pia-Lena Björnlund, Kalmar läns museum. Teknik och mix av Andreas Juhl.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Gig eller fast anställning? Vad väljer du? - Med Peter Danielsson


Gig eller fast anställning? Vad väljer du? Att vara gigare har genom historien varit ett sätt att överleva. En känsla av frihet för vissa medan andra förknippar det med en oerhörd stress. Historiker Peter Danielsson reder ut begreppen och tar oss på en resa i tiden - både bakåt och framåt. Genom hans personliga reflektioner ställer vi oss frågan: Är gigekonomi framtiden?

Programledning av Pia-Lena Björnlund. Teknik och mix av Andreas Juhl

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Präster – Gudsförkunnare i statlig tjänst - med Peter Danielsson


Präster - Gudsförkunnare i statlig tjänst. Hur balanserade prästen sin roll som en del av sin socken, samtidigt som han skulle vara en megafon för staten? Hur religiösa var vi och vad hade Martin Luther för betydelse i samband med reformationen på 1500-talet? Detta och mycket mer diskuterar vi i denna podcast.

Medverkar göra Kalmar läns museums historiker, Peter Danielsson samt programledare Andreas Juhl. Teknik och mix också av Andreas Juhl. Denna podcast ersätter de föreläsningar vi behövde ställa in på grund av pågående pandemi.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Regalskeppet Kronan - ett skepp kommer lastat! Utrustning, funktion och manskap.
Säsong 1, avsnitt 3!


Hur fungerade Kronan och hur utrustades hon? Var kom manskapet ifrån och vilka var de? Dessa frågor och mycket mer besvaras i avsnitt tre i serien om Regalskeppet Kronan, säsong 1. Medverkar i programmet gör Lars Einarsson, projektledare för Kronanundersökningarna. Programledare är Pia-Lena Björnlund, pedagog för Kalmar läns museum. Inspelning och redigering Andreas Juhl.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Digital arkeologi - Vad är det? Våra arkeologer berättar!


Digitalt kulturarv? Vad är det? Digital arkeologi? Finns det ens? Ja, i allra högsta grad! Särskilt på Kalmar läns museum där arkeologerna ligger i framkant av utvecklingen. I detta avsnitt får vi höra arkeologerna Nicholas Nilsson och Fredrik Gunnarsson berätta om vad det är som gör arkeologin så fascinerande för så många och vad de gör för att tillgängliggöra den med den senaste tekniken – både för en allt bredare publik och för arkeologerna och forskarna själva.

Vill ni titta på hur digital arkeologi kan se ut i praktiken? Se nedan länkar!

Sandby borg: Det digitala sandby borg
3D modeller: Modeller

Programledare: Pia-Lena Björnlund, pedagog för Kalmar läns museum. Teknik och mix av Andreas Juhl
Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Oskarshamnsseminariet 2020 - om skogens avtryck i vårt kulturarv


Skogen i Kalmar län har satt, och sätter fortfarande, stora avtryck i vårt kulturarv. Skogen och människan har genom bland annat kolning, tjärtillverkning och flottning skapat arbetstillfällen och livsstilar.
Årets Kulturarvsseminarium i Oskarshamn skulle ha genomförts med temat Skogen. Men som mycket annat har detta fysiskt fått ställas in. Istället vill vi inspirera till att ta sig ut i kulturlandskapet. I det här programmet berättar vi om skogvandringleder i Kalmar län, med lite extra fokus på lederna i Krokshult och Barkesström.

Liksom seminariet är det här programmet ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen Kalmar län. Vad kan man få se för kulturmiljöer och lämningar om man ger sig ut i skogen? Var hittar man stora och små leder i länet? Vad är en klängstuga och hur upptäcker man en kolbotten?

Programledare: Linda Liljeberg
Teknik och mixning av Andreas Juhl

Mycket nöje!

Regalskeppet Kronan - ett skepp i krig och fred
Säsong 1, avsnitt 2!


Vad hade Kronan egentligen för huvudsaklig funktion? Vilken var hennes hemmahamn? Och vad representerade Kronan i samhället, för makten och omvärlden? Lars Einarsson, projektledare för Kronanundersökningarna berättar i del två i vår serie om Kronan som representant för stormaktstidens Sverige. Programledare är Pia-Lena Björnlund, pedagog för Kalmar läns museum. Inspelning och redigering Andreas Juhl.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Musiken på Kronan, specialavsnitt. Med Mare Balticum

Hur lät musiken på Kronans tid? Ensemble Mare Balticum är en grupp klassiskt skolade musiker, specialiserade på tidig musik fram till och med 1600-talet från länderna kring Östersjön (Mare Balticum). Ensemblen bildades 1989 och är en del av Musik i Syd i Skåne. Den har sedan 1980-talet regelbundet samarbetat med Kalmar läns museum och Kronanprojektet. En viktig del av ensemblens repertoar är musikstycken från regalskeppet Kronans tid, vilka spelas på samtida instrument.

Programledare är Lars Einarsson, projektledare för Kronanprojektet, Kalmar läns museum. Inspelning och redigering Andreas Juhl.
Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Kronan - det största skeppet som byggts! När, var, hur, varför?
Säsong 1, avsnitt 1!


Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. Skeppet kantrade i den hårda sydvästvinden när man skulle vända mot fienden, sannolikt beroende på att man minskat för lite på seglen. Drabbningen skedde 6 km utanför byn Hulterstad på sydöstra Öland. Kronans undergång är en av de största fartygskatastroferna i svensk historia. Av den 850 man starka besättningen överlevde endast ett fyrtiotal.

Hur kom det sig att man bestämde sig för att bygga superskeppet Kronan och hur gick det till? Lars Einarsson, projektledare för Kronanundersökningarna berättar i del ett i vår serie om Kronan om historien bakom Kronans tillkomst och människorna i skeppets närhet.

Programledare är Pia-Lena Björnlund, pedagog för Kalmar läns museum. Inspelning och redigering Andreas Juhl.
Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Avsnitt 11 - Livet och döden i borgen


Nu är vi tillbaka med ännu ett spännande avsnitt om Sandby borg. Den här gången pratar vi bland annat om hur arkeologin kan avslöja vilka det var som levde i och runt borgen och om hur villkoren för dem såg ut. Vi omfamnar särskilt kvinnoperspektivet. Hittills har man funnit inte mindre än sju förgyllda reliefspännen i smyckesgömmor i sju olika hus i borgen. Den typen av smycke är starkt förknippat med kvinnor men också med en elit. Det var inte vem som helst som bar dem och inte heller när som helst. Är det sannolikt att så många kvinnor ur det absoluta toppskiktet tillhörde samma region? Och varför har man hittat så få kvinnor i borgen? Programledare är Pia-Lena Björnlund för Kalmar läns museum och våra gäster är Helena Victor Enhetschef för Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum, arkeolog, fil dr. och projektledare för Sandby borg samt Ludvig Papmehl-Dufay, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet och projektledare för Sandby borg.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Avsnitt 10 - Ulrika Stålhammar - officersdottern som förklädde sig till man


Ulrika Stålhammar (1683-1733) var officersdottern som förklädde sig till man och tog värvning som soldat under namnet Vilhelm Edstedt. I samband med tjänstgöringen vid artilleriet i Kalmar, förälskade hon sig i pigan Maria Lönman. Samkönad kärlek, ja, bara att klä sig i kläder förknippade med det andra könet, var vid den här tiden ett grovt brott belagt med dödsstraff. Ulrika/Vilhelm och Maria slapp plikta med sina liv. Men återstoden av sina dagar hölls de strikt åtskilda från varandra och sågs aldrig mer. Historiker Peter Danielsson samtalar i detta avsnitt av Museimagasinet om en verklig normbrytare på 1700-talet. Vill du veta mer om den fascinerande historien? Läs då professor Lars-Olof Larssons skildring av Ulrika Eleonora Stålhammars märkliga öde i Småländsk historia: stormaktstiden, 1982, s. 170ff. Poddavsnittet är länsmuseets digitala programpunkt inom ramen för Kalmarsund Pride 2020.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Avsnitt 9 - Ond bråd död i borgen


I dagens avsnitt går vi på djupet av utgrävningen av Hus 40 i Sandby borg. En omskakande berättelse om livet i borgen och ond bråd död. Resultaten från utgrävningarna tyder på att borgen kan ha tagits med våld, att människor dödats med vapen och lämnats på platsen. Ingen av borgens invånare verkar ha funnits kvar eller kunnat återvända för att plocka upp smyckesgömmorna eller begrava de döda. Det är därför sannolikt att borgens invånare dräpts på plats och att eventuella överlevande förts bort, alternativt flytt från platsen, för att aldrig återkomma.

Programledare är Adam Norman för Kalmar läns museum och våra gäster är Helena Victor Enhetschef för Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum, arkeolog, fil dr. och projektledare för Sandby borg
Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!


Avsnitt 8 - Vägen till Sandby borg


I dagens avsnitt tar vi reda på bakgrunden till varför utgrävningarna av Sandby borg kom till stånd. Vi reder även ut frågan om romerska bad på Öland. Hur tror ni att det ligger till? Programledare är Adam Norman för Kalmar läns museum och vår gäst är Helena Victor Enhetschef för Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum, arkeolog, fil dr. och projektledare för Sandby borg.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Avsnitt 7 - Sandby borg och den öländska järnåldern


I detta första avsnitt om Sandby borg tar vi ett helikopterperspektiv på den Öländska järnåldern för att ge er lyssnare ett sammanhang innan vi på djupet gräver oss in i gåtan om Sandby borg. Programledare är Adam Norman för Kalmar läns museum och våra gäster är Helena Victor Enhetschef för Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum, arkeolog, fil dr. och projektledare för Sandby borg samt Ludvig Papmehl-Dufay, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet och projektledare för Sandby borg. I nästa avsnitt avhandlar vi varför Kalmar läns museum blev involverade i de arkeologiska utgrävningarna på Sandby borg.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!


Avsnitt 6 - Sagor, sägner och skrock med tre av museets berättare


I alla tider har människor berättat för varandra. På länsmuseet finns flera skickliga berättare. I dagens avsnitt av Museimagasinet möter du tre av dem. De bjuder på sagor, sägner, skrock och skrönor – kort sagt - på berättelser som berättats i våra trakter från generation till generation under flera hundra år. Medverkande: Annette Kronlund, Helen Andersson och Pia-Lena Björnlund. Programledare: Maria Kanje.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!


Avsnitt 5 - Metaller i helig tjänst, med Karin Adriansson och Stina Damberg, konservatorer, Kalmar läns museum


Länsmuseets konservatorer Karin Adriansson och Stina Damberg har under flera år arbetat med en skadeinventering av kyrkornas metallinventarier på uppdrag av Växjö stift. Nu berättar de om sina upplevelser från resorna runtom i Småland och i Halland. Genom stämplar har de lärt sig om de gamla mästarna och fått se en fantastisk hantverksskicklighet. Det handlar om allt från de medeltida kyrkornas bevarade föremål till nysilvrets intåg i kyrkorna under 1800-talets andra hälft.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!Avsnitt 4 - Gustav Vasas landstigning på Stensö udde i Kalmar


I dagarna är det precis 500 år sedan den blivande kung Gustav Vasa steg i land vid Stensö udde i Kalmar. Landstigningen den 31 maj 1520 har uppmärksammats med flera olika monument under århundradenas gång. Men varför var landstigningen så viktig? Hur vet man att den verkligen har ägt rum? Och visste Gustav Vasa att han skulle bli Sveriges kung redan när han satte fötterna på fast mark några kilometer söder om Kalmar slott? En stor del av programtiden ägnas åt att svara på det ovanligt stora antalet lyssnarfrågor. Vi får bland annat veta något om hur Gustav Vasa var som äkta make till sina tre fruar. Detta reder vi ut i vår podcast museimagasinet! Medverkar gör historiker Peter Danielsson, programledare Maria Kanje och Andreas Juhl står för tekniken.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!Avsnitt 3 - Fönsterrenovering – klokt, kul och hållbart!


I programmet skrapar vi rejält på karmen om vad du ska tänka på som ska renovera dina fönster, eller kanske funderar på ett fönsterbyte? Varför är fönster viktiga på en gammal byggnad och varför ska man ta hand om dem? Varför är intresset så stort för fönsterrenovering just nu? Varför älskar vi linolja, trä och kitt? Och hur kan man fira fönsterrenoveringens dag 30 maj? Detta och mycket mer berättar vi om i detta poddavsnitt!

Medverkar gör Adam Norman, programledare, Liselotte Jumme, byggnadsantikvarie för Kalmar läns museum samt Krister Tauber, fönsterhantverkare med firman Utmarkens fönsterrenovering i Orrefors. Inspelning och produktion av Andreas Juhl

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!Avsnitt 2 - Vem var Nils Dacke? - Med historiker Peter Danielsson


En upprorsmakare och terrorist? Eller en frihetshjälte?
Vem var egentligen Nils Dacke? En upprorsmakare och terrorist? Eller var han en frihetshjälte som kämpade för folkets bästa? Som vanligt ligger nog svaret mitt emellan. Frågorna utreds av Kalmar läns museums historiker Peter Danielsson tillsammans med programledaren Maria Kanje, producent för Kalmar läns museum. Produktion: Andreas Juhl, Marknadschef för Kalmar läns museum

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!Avsnitt 1 - Regalskeppet Kronan och bärgningarna av två bronskanoner! Med Lars Einarsson och programledare Adam Norman


Veckans avsnitt handlar om det omfattande kanonbärgningsarbetet på regalskeppet Kronans vrakplats. Arbetet har skett i samarbete med Försvarsmakten/Första ubåtsflottiljens dykpersonal och besättning, och med ubåtsbärgningsfartyget HMS Belos som dykplattform. Två riktigt tunga bronskanoner, djupt nedsjunkna i den fasta leran på 26 meters djup fick återigen, efter 344 år på havets botten, se dagens ljus. Den ena kanonen visade sig vara en del av det näst tyngsta artilleriet som fanns ombord regalskeppet, en svensk 30-pundig kanon med en vikt av c a 3 ton, gjuten under första hälften av 1600-talet. Den andra representerar det allra tyngsta artilleriet, en 36-pundare som väger c a 3,7 ton, gjuten 1661. Enligt arkivuppgifter fanns tolv kanoner av denna typ i den svenska flottan 1676, åtta på Kronan och fyra på det nästa största fartyget i flottan, Svärdet, även det förlist under samma slag som Kronan.

I detta avsnitt får du detaljerna om dykningarna, går på djupet med Kronanprojektet och mycket mer.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

Alla avsnitt

Gig eller fast anställning? Vad väljer du? - Med Peter Danielsson

Publicerad 26 november 2020

Avsnittets längd: 39:35

Gig eller fast anställning? Vad väljer du? - Med Peter Danielsson

Publicerad 30 november 2020

Avsnittets längd: 40 minuter