Bildbeställning

Villkor för användande av Kalmar läns museums bilder.

Du är välkommen att beställa kopior av de flesta av Kalmar läns museums bilder. För uppgift om pris och hur du får använda bilden, kontakta nedanstående personer. Priset varierar med hur du vill använda bilden.

De flesta bilderna omfattas av upphovsrätt. I de allra flesta fall har Kalmar läns museum upphovsrätten, men i vissa fall kan rättigheter ligga kvar hos upphovsmannen, de kan ha förvärvats av en beställare eller så kan det vara oklart vem som innehar rättigheterna. I dessa fall är det du som köpare som måste skaffa nödvändiga tillstånd för användningen. Fotografens och museets namn ska anges när bilden används.

I övrigt hänvisar vi till följande lagar vid användning av Kalmar läns museums bilder:
Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729; 2005:359; 2005:360).
Personuppgiftslagen (1998:204, 2006:398).
Lag om namn och bild i reklam (1978:800).
När du köpt en bildkopia är det helt och hållet ditt ansvar som köpare att dessa lagar följs.

Kontaktpersoner:
Bilder från DigitaltMuseum: samlingarna@kalmarlansmuseum.se
Bilder från Kalmar läns museums fotodatabas: Eva-Lena Holmgren,
eva-lena.holmgren@kalmarlansmuseum.se