Krusenstiernska arkivet

Det von Krusenstiernska släktarkivet donerades till Kalmar läns museum 1982 av Philip Herman von Krusenstiernas barn och barnbarn och själva överlämnandet ägde rum 1991. Philip v K (1875-1938) gifte sig med stiftsjungfrun Eva Staël von Holstein den 11/5 1909. Han var major till yrket som många av hans förfäder och han tog en officersexamen vid Karlberg den 29/11 1897, där han blev lärare i topografi mellan 1911-17. Han var också kompanichef vid Södermanlands regemente.

Philip var en av släktens genealoger och enligt hans barn var han en samlare från tidig ålder. Han sparade bl.a. på öletiketter, ägg och insekter, naturalier och mynt. Materialet i arkivet består till största delen av arkivalier och fotografier.

Eventuella frågor om släktens medlemmar kan skickas till släktföreningens ordförande Otto von Krusenstierna på följande adress: von.krusenstierna@tele2.se

Se även släktens egen hemsida www.krusenstierna.se