Krusenstiernska arkivet

    Det Krusenstiernska släktarkivet donerades till Kalmar läns museum 1982 av Philip Herman von Krusenstiernas barn och barnbarn, och själva överlämnandet ägde rum 1991. Philip Herman v.K (1875-1938) var major till yrket och inbiten samlare. Hans farfar Carl Mauritz v.K. bosatte sig i Kalmar och hans faster, Hermina v.K, levde på Krusenstiernska gården i Kalmar.

    I mogen ålder blev genealogi och släkthistoria Philips huvudintresse och han samlade bland annat personliga dokument, brev, fotografier och böcker från den Krusenstiernska släkten, som adlades 1649 och som spridits till ett flertal länder. Resultatet är ett släktarkiv som innehåller unikt material av kulturhistoriskt intresse, exempelvis om personer som ryske världsomseglaren Adam Johan, Amiralen och statsrådet Henning Wilhelm Mauritz, översten och ostindiefararen Mauritz Salomon, och författarinnan Agnes. Samtidigt rymmer spåren av släktens många livsöden vittnesbörd om skiftande livsförhållanden och sedvänjor under nästan 4 sekler. Arkivet tillförs fortfarande material från senare generationer.

    På förfrågan kan besök ordnas för forskare. Släktmedlemmar är i första hand välkomna vid den årliga arkivdagen som släktföreningen anordnar. Frågor om släkten och arkivets innehåll kan skickas till släktföreningens ordförande Otto von Krusenstierna på följande adress: styrelsen@krusenstierna.se

    Se även släktens egen hemsida www.krusenstierna.se