Museets arkiv och bibliotek samt fotoarkiv

   Nedan följer viktig information som vi dig ta del av om du vill besöka oss:

   • Allmänheten har tillgång till arkivet och biblioteket på 6:e våningen vid Kalmar läns museum efter överenskommelse och tidbokning måndag till fredag utom helgdagar 10.00–12.00 och 13.00–16.00.
   • Beställning av tid för besök i arkiv och/eller bibliotek samt frågor om innehållet i arkiv och bibliotek ställs till Claes Ågren, e-post claes.agren(at)kalmarlansmuseum.se alt. telefon (0480-45 13 82/växel 0480-45 13 00).
   • Foton beställer du via beställningsfunktionen i Digitalt museum där du även kan kommentera foton. Övriga frågor om museets fotoarkiv ställs till Eva-Lena Holmgren, e-post eva-lena.holmgren(at)kalmarlansmuseum.se alt. telefon (0480-45 13 14/växel 0480-45 13 00).
   • För att kunna förbereda besöket är vi tacksamma för tydliga uppgifter i god tid om vad som efterfrågas.
   • Material i arkiv och bibliotek får endast studeras på anvisad plats i museet.
   • Väskor får inte medföras i arkiv och bibliotek, utan skall, tillsammans med ytterkläder, förvaras på anvisad plats.
   • Besökare får inte vistas i arkivet på egen hand. Samma sak gäller biblioteket.
   • Arkivmaterial skall hanteras enligt anvisningar av museets personal (bomullsvantar tillhandahålles av museet i förekommande fall).
   • Arkivkartonger återlämnas med innehållet intakt i sin ursprungliga ordning.
   • Material ur negativarkivet tillhandahålles endast under överinseende av personal som också hanterar materialet.