Våra samlingar

  Kalmar läns museum är ett museum med kulturhistoriska samlingar. Föremålen dateras från äldre stenålder till modern tid. Museet har sitt ursprung i Kalmar Fornminnesförening som grundades 1871. Fornminnesföreningen lade grunden till insamlingsverksamheten framförallt genom att ta emot flera stora arkeologiska samlingar och kyrklig konst. Efterhand samlades också företrädesvis dräkt och textilier, föremål som tillhörde hemmet, både allmoge och högre stånd, sjöfart, handel, hantverk och militära föremål.

  Museets föremålssamlingar avspeglar främst det liv som levts och de verksamheter som varit av betydelse för länet. Specialiteter sedan 1980-talet är marinarkeologiska föremål, genom undersökningarna av regalskeppet Kronans vrakplats och föremål med anknytning till konstnärinnan Jenny Nyström.
  Samlingarna består idag av 45 000 inventarienummer. Antalet föremål kan uppskattas till ungefär en miljon eftersom ett inventarienummer kan bestå av ett stort antal föremål. Föremålen har vanligen förvärvats som gåvor, inköp eller som depositioner.

  Tillgänglighet

  Förutom de föremål som visas i museets egna utställningar är också ett stort antal föremål utlånade för att ingå i utställningar producerade av andra museer. Uppgifter om samlingarna är tillgängliga genom olika sökregister. Accessionskatalog och lappkatalog är ovärderliga manuella register, dessa har under senare år kompletterats med databas.

  Är du intresserad av samlingarna eller vill skänka föremål?
  Kontakta oss på fragasamlingarna@kalmarlansmusem.se