Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Form

KLM 45537. Form, satt form. Av metall, zink eller bly. Stående format. Satt form med ett tryckklart aktiebrev. Texten lyder: ... nr a krono 1000 har för ... aktier i Aktiebolaget J Bruun inbetalt ... kronor och varder genom detta aktiebref tillförsäkrad delaktighet i bolaget med de rättigheter och skyldigheter bolagsordningen bestämmer. Med detta aktiebref följa tio utdelningskuponger jemte talong Kalmar den ... För Aktiebolaget J Bruun. Kring hela aktiebrevet en dekorerad bård.

ID: KLM045537

Publicerat 2 februari 2017 kl. 06:03

Typ: Föremål

Kalmar Tryckeri AB startades 1918 efter en ombildning av äldre tryckeriföretag i Kalmar. Aktiebrevet har troligen tagits fram någon gång på 1920-30-talet. Aktiebolaget J Bruun var en av Kalmar stads ledande handelsföretag. Verksamheten var inriktad på export av spannmål, bark, hudar och skinn samt import av handelsgödsel och foderkakor åt lantbruket. Man importerade även råvaror till glasbruken så som sand, lera och soda. Företaget grundades 1871 av Johan Bruun. Efter hans död 1903 ombildades företaget till ett aktiebolag. Verksamheten expanderade och man öppnade filialer i ibland annat Oskarshamn, Jönköping, Tidaholm och Karlskrona. Företaget förblev i familjen Bruuns ägo fram till 1973 då handeln med lantbruksprodukter såldes till Svenska Lantmännens Riksförbund och uppgick i Kalmar Lantmän.

Ämnesord: Hantverk och industri : Tryckeri.

Läs mer på DigitaltMuseum