Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Thore Johanssons parstuga.

ID: KLMF.A26639

Publicerat 28 juni 2017 kl. 10:20

Typ: Fotografi

Nils J. Nilsson var född 1892 i Lidhult i Småland och avled 1980. Vid sidan om sin läi;artjänstgöring på olika platser vid både ost- och västkusten ägnade sig Nils J. Nilsson tidigt åt navigation och fiske. På 1920-talet gav han ut läroböcker i dessa ämnen. Intresset för kustfisket och den äldre fiskarkulturen växte sig med åren allt starkare hos Nils J. Nilsson. Ofta anlitades han av Nordiska museet, Kalmar läns museum och Blekinge museum för olika uppteckningsarbeten. När Nils J. Nilsson i slutet av 1950-talet som pensionär bosatt sig i Uppsala blev det naturligt för Upplandsmuseet att uppdra åt honom att genom fotografering, förvärv av föremål och uppteckningar dokumentera landskapets kustfiske. Detta dokumentationsarbete resulterade bl. a . i den stora utställningen "Från harka till trå!" på U pplandsmuseet 1962 och en artikel om fiske och fiskebebyggelse vid Upplandskusten i årsboken Uppland 1962. Nils J. Nilsson var en erkänd och framstående naturfotograf. Han erhöll fornminnesföreningens förtjänstmedalj 1962. Kalmar läns museum har cirka 400 bilder av honom; bilder som skildrar husbehovsfiske längs kusten och jordbruk så som det bedrevs på mindre gårdar ännu under 1930- och 1940-talen. Han fångar människan i bilderna; människan i slit och i tillfredställelse över slutfört arbete.

Ämnesord: Stuga, Parstuga, Veranda, Sadeltak, Träfasad.

Läs mer på DigitaltMuseum