Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Interiör från långhuset i Fagerhult kyrka.

ID: KLMF.E74313-19

Publicerat 1 juli 2017 kl. 09:10

Typ: Fotografi

Den allra första kyrkan torde varit en träkyrka uppförd under 1300-talet som eldhärjades mitten av 1400-talet. En ny kyrka uppfördes även denna byggd i trä som kom att användas till 1739 då den revs eftersom en större kyrkobyggnad uppförts. Denna kyrka var nästan identisk tills sin arkitektur med Näshults kyrka enligt bevarade foton hos Riksantikvarieämbetet. I likhet med Näshult var den byggd av trä med tresidiga utsprång mitt på långhuset. Kyrkklockorna hängde i en fristående klockstapel med klockhus försett med hjälmformad huv och en spira. Under slutet av 1800-talet ansågs kyrka ha tjänat ut. Socknen fattade beslut om uppförandet av en helt ny kyrka i tidens ideal. 1901 revs 1700-tals kyrkan. Den nuvarande kyrkan byggdes 1894 efter ritningar av arkitekt C G Löfquist. Den uppfördes i den stil som var på modet vid 1800-talets slutskede nämligen nygotiken. Kyrkan består av ett enskeppigt långhus med kor och bakomliggande före detta sakristia i öster. Tornet i väster där huvudingången är belägen är försett med dubbla ljudöppningar samt tornur och avslutas med en hög spira krönt av ett kors. I norr och söder finns på mitten av långhuset utbyggda utgångspartier. Interiören präglas av den öppna takkonstruktionen, kyrkorummets spetsbågsfönster, den nygotislka inredningen och inte minst korbågen som markerar koret samt den rikt utsirade skärmen som avskiljer koret från den bakomliggande före detta sakristian med sitt dekorerade takvalv. Fagerhults kyrka har konsekvent uppförts och inretts i nygotisk stil och utgör idag en av stiftets mera genomarbetade nygotiska kyrkor. (Källa: Wikipedia 2019-12-30)

Ämnesord: Kyrka, Långhus, Trägolv, Byggnadsminnesvård, Kyrkbänk.

Läs mer på DigitaltMuseum