Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Bro över Älmtens utlopp mellan Fagerhult och Farshult i Högsby kommun. Foto, nedströms från nordost.

ID: KLMF.E78857-18

Publicerat 29 augusti 2020 kl. 03:34

Typ: Fotografi

Fotograferad i samband med Broinventering i Kalmar län 1981-1982, broinventeringsnummer 264-82. En landsvägsbro på allmän väg (ej i trafik). Byggnadsverket är av brotypen sten i kallmur. Bron är belägen över inloppet till en mindre damm. Kuperad skogsmark, blandskog. Några större granar och alar växer på och intill brons landfästen. Valvbro i 1-spann. Material i landfästen och överbyggnad: Sten i kallmur. Farbanan är av grus, gräsbeväxt. Skyddsräcken saknas. Västra landfästet är skadat. Fri spännvidd: Cirka 2 meter Total brolängd: Cirka 10 meter Fri bredd: Cirka 3 meter Kulturhistorisk värdering: Raä:s fornminnesinventering, värdering, inprickas ej. Ursprunglig. Grupp: 1B, indelningen följer Riksantikvarieämbetets gruppering vid broinventeringen i Malmöhus län 1976-77.

Ämnesord: Byggnad, Väg.

Läs mer på DigitaltMuseum