Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

"Ingenjören Efraim Björkman, telekommissarien Erik Borg, rådmannen Ture Lagergren, doktor Kurt Falkemo, direktören Sture Ameln, advokaten Hans Lidén, rektorn Gustaf Öberg, kyrkoherden Erik Rockström, fru Lycka Martinsson, direktören Robert Ameln, drätselkammarens vice ordförande Ivar Larsson, överstelöjtnanten Edlund, landssekreteraren Jacobsson, generalen Cederschiöld, stadsfullmäktiges vice ordförande Tor Björnberg, Hans Majestät Konungen, stadsfullmäktiges ordförande Wald. Olsson, landshövdingen Wagnsson, förste hovmarskalken Wetter, drätselkammarens ordförande Arnold Petersson, friherre Palmstierna, landskamreraren Alvin, fru Hagar Lindberg, ombudsmannen C O Svensson, prosten Arvid Åstrand, disponenten Gustaf Eriksson, direktören Karl Robert Ameln, förste rådmannen Gösta Thörnqvist, ingenjören Axel Järnborg, landsfogden Axel Danielsson, postmästaren Sigfrid Börnfors. Kopparverksarbetaren Ola Nilsson, direktören Gert Sederholm, stadsingenjören Ragnar Berggren, rektorn Henrik Karlsson, stationsinspektoren Henning Persson, direktören Gösta Eriksson, disponenten Karl Axel Friberg, brevbäraren Bengt Christersson, rådhusvaktmästaren Erik Nilsson, förmannen Sven Svensson. Civilingenjören Georg Löwing, tullförvaltaren Harry Lindgren, hamnkaptenen Tor Loman, förmannen Karl Eliasson, fabrikören Birger Hellman, folkskolläraren Bengt Lindqvist, järnvägsmannen Arvid Karlsson, kassören Birger Nilsson. Sjukkasseföreståndaren Knut P Nilsson, bankdirektören David Roghart, fru Margareta Sager, lektorn Kjell Hansson, faktorn Karl V Nilsson, köpmannen Lasse Bäck, slöjdläraren Carl Alm, rälsbussföraren Bertil Hagström, kontoristen Berthold Stanzel, landsantikvarien Manne Hofrén, kamrern Carl G Jonsson, stadskamrern Skiöld Lindberg, varvschef Birger Clarne, bankkamrern Hj. Sjöberg, montören G W Johansson, ingenjören Sven Persson, ackumulatorarbetaren Mauritz Eriksson, rektorn Sven Rühling. Överingenjören Gösta Frang, trafikinspektören Hilding Högstadius, köpmannen Gustaf Lindström, överingenjören Gunnar Westerlund, trafikinspektören Gustaf Björck, sjökaptenen Alf Törnebohm, bagarmästaren Arvid Jansson, kyrkoadjunkten Georg Franzén, kamrern Kurt Wimmergren. Apotekaren K Eugén Ridderstråle, förmannen Nils Falk, expeditören Karl Ivar Karlsson, stadsfiskalen Birger Hansson, chefredaktören Sven Sedvallson, socialvårdssysslomannen Gustaf Svärdh, ingenjören Ivar Alge, brandchefen E Höijer, redaktören M Erlandsson.Distriktsveterinären M Sanell, bankdirektören Y Hallberg, häradsskrivaren Arne Lundgren, jägmästaren Axel Koch-Schmidt, stadsarkitekten Nils Kårbo, affärschefen Lars Melin, köpmannen Walter Grauers, köpmannen Anders Samuelsson, konsuln Axel Bohman, civilingenjören Oskar Griep, överläraren Ingolf Månsson, doktor Eduard Elmqvist, direktören B G Persson, landsfiskalen Th. Weinhardt, typografen Gust.(Gustav?) Lönngren, redaktören Gösta Halléhn, förrådsförvaltaren Gunnar Lundberg, bokhandlaren Stig Holm.

ID: KLMF.Tryck00069a

Publicerat 29 juni 2017 kl. 20:26

Typ: Fotografi

Ämnesord: Kungabesök, Kungamiddag, Ingenjör, Oskarshamns stad, Placeringslista.

Läs mer på DigitaltMuseum