Kart- och ritningssamlingen

    I föremålssamlingarna ingår en kart- och ritningssamling med material från tiden 1600-tal fram till idag. Tyngdpunkten ligger på kulturhistoriska miljöer i Kalmar län, men den innehåller även en hel del material från andra platser.

    Under 2010 genomfördes projektet Läsa landskapet i kartor med stöd av utvecklingsbidrag från Kulturrådet. Projektet syftade till att utveckla en arbetsmetod för hur kartmaterial kan användas i skolundervisningen. Inom projektet behandlades även delar av materialet där arbetet bestod av registrering och fotografering av materialet.

    Här finns ett urval av kartor och ritningar.