april 2008:
Allmogebonad av Unnarydsskolan

Bonader användes för att smycka de fönsterlösa väggarna i ryggåsstugan. Det var vid högtidliga tillfällen de togs fram, som vid julen. Många låg sedan nedpackade resten av året. Bonader kan delas in i olika skolor beroende på stilen och målarens geografiska verksamhetsområde. Den här bonaden är målad på linneväv och stilen går att knyta till Unnarydsskolan. Den målades någon gång mellan åren 1750 och 1780. I huvudsak är det Nils Lundbergh, 1719-1788, från Södra Unnaryd som är upphovsman till de flesta bonader av skolan. Sannolikt har han även målat denna, även om det kan vara svårt att skilja på hans verk och de som gjordes av hans medarbetare. Ofta är de mycket lika i stil men detaljerna kan avslöja vem som målat dem.

Bonadsmotiv

Motiven var oftast bibliska men kunde även ha inslag av legendberättelser eller vardagliga händelser. Bonaden här har två parallella rader och scenerna visar tre skilda motiv; ett nytestamentligt, en medeltida legend och en vardaglig jaktscen.
Överst till vänster är bröllopet i Kana avbildat. Vid ett dukat bord sitter från vänster Jesus, Maria, brudparet, en präst och en man. Bruden har flera halsband och hennes hår är vackert utsmyckat med blommor. Till höger om bordet står två tjänare, den ena häller upp vin i en bägare. Ett par dansar framför två män som spelar fiol och trumpet. Det var under bröllopet i Kana som Jesu första under skedde med vattnet som förvandlades till vin. Nedanför bordet är sex kannor avbildade och de symboliserar händelsen. Över scenen är en text skriven: Deüs Maria. Om brölopet i Canai Galileen. Johannis. 2. Capittel. SOLI DEO GLORIA.

Överst till höger är den medeltida legenden om Sankte Göran och draken avbildad. Legenden berättar om draken som höll staden Selena i Lydien i sitt grepp. Varje dag krävde han får att äta, när fåren tagit slut offrades istället en människa per dag. Personen valdes genom lottning. När lotten föll på stadens prinsessa och hon skulle offras till draken räddades hon av Sankte Göran. I motivet sitter Sankte Göran till häst och dödar draken med ett spjut. Prinsessan står bredvid och tittar på liksom två herrar i byggnaden i bakgrunden. Över scenen står en beskrivande text: then stora staden Bablon och Redaren Sante Gorian och draken.

Den nedre raden på bonaden visar en jaktscen där en jägare skjuter en hjort, där till och med skottets färdväg är synlig! Hjorten följs av en enhörning, möjligen ett rådjur, en kanin och en räv. Det sista djuret kan vara en hund som driver de andra djuren mot jägaren. Motivet kanske tycks vara ett konstigt inslag men just jaktscener var vanligt att använda som utfyllnad mellan religiösa berättelser.

Bonaden införlivades med länsmuseets samlingar på 1880-talet.

Frida Ateva
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004