mars 2004:
Doppåse som traditionen påbjöd

Bland allmogen användes under 1700-talet och fram till sent 1800-tal en doppåse vid barndop. Det lindade barnet kläddes i den vackert dekorerade tygpåsen.

Påsarna kunde vara av bomull, siden eller ylletyg. Som dekoration och symbolvärde användes vanligen sidenband, pappersblommor, tyglappar, pärlor och spets. Något blankt material skulle alltid finnas med på påsen för att skydda det nyfödda barnet mot onda andar eller mot att bli bortbytt.

Doppåsen är sydd av rosa bomullstyg och den är rikt dekorerad med både silverspetsar och tygblommor. Till påsen hör en dopmössa av rött sidentyg med påsydda band av siden och spetsar samt en krage av tyll. Doppåsen är från 1800-talets mitt och ett bra exempel på vad den folkliga traditionen påbjöd.

Enligt muntlig tradition ska den ursprungligen ha tillhört släkten Sabelsköld. Gåva till museet 2003.

Lena Hassel
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004