november 2010:
En historisk karta – ett fruset ögonblick av sin samtid

En historisk karta kan ge inblick i de mest skilda ting. 1761 upprättades en Plicktnings charta öfwer så stor del af Calmare hamn som bör upmuddras. Just den här kartan var en del i planeringsarbetet av den nya hamnen i Kalmar.

Stadsdelen Kvarnholmen i Kalmar ligger vid vattnet och började bebyggas på 1650-talet. Fram till mitten av 1700-talet förändrades inte hamnen nämnvärt. Sjöfarten var omfattande och i brist på utrymme tvingades fartygen ligga för ankar på redden i skydd av de holmar och skär som fanns. Situationen med en stark uppgrundning och den ökande exporten av trä krävde en förbättrad hamn.

Vid 1700-talets mitt började planeringen av en mer ändamålsenlig hamn och 1755 anlitades lotsdirektören Chr. U. Wallman från Amiralitetet i Karlskrona. Efter undersökning av hamnområdet och farlederna in mot Kalmar visade det sig att uppgrundningen var så allvarlig att det inom några år skulle vara omöjligt för Ölandsfärjorna att ta sig in till Jordbrobryggan, vid nuvarande Kaggensgatan. En av orsakerna till uppgrundningen var att barlast kastades i hamnen helt utan kontroll.

Wallmans förslag var att inrätta särskilda barlastplatser och att staden skulle införskaffa ett mudderverk. Wallman upprättade även kartan som ger en bra bild av hur Kalmar hamn såg ut år 1761. Runt texterna är dekor i tidstypisk rokokostil tecknad.

Det är möjligt att lokalisera sig på den historiska kartan, Inre Weedgården är idag platsen där Baronen Köpcenter ligger.

Källa: Kalmar stads sjömanshus, Manne Hofrén.

Frida Ateva
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004