april 2020:
En rölakansmatta signerad Helge Hamnert

Till Helge Hamnerts butik på Storgatan i Högsby sökte sig kunder som efterfrågade mattor och möbler som representerade en kvalité och god smak som anstod en medveten medelklass. Hamnerts stora kunskap vad det gällde orientaliska mattor, det som allmänt kallades ”äkta mattor” uppskattades av kunderna som rycktes med i hans livfulla beskrivningar av tillverkningssätt och dekorens symbolik. I butiken fanns även rölakansmattor från Märta Måås-Fjetterström AB och möbler från Carl Malmsten. Dessa två tillverkare hade sedan 1920-talet samverkat vid flera större prestigefyllda inredningsuppdrag i Stockholm vilket höjt den svenska mattans status vare sig det var rölakan eller den mer kostsamma flossamattan med lugg. Helge Hamnert sålde även egna röllakansmattor märkta HH i butiken.  

Helge föddes 1928 i Hammarby söder om centralorten Högsby. Med goda vitsord från träslöjden sökte han sig till Frövi möbelfabrik. Så småningom fick han möjlighet att flytta till Stockholm där han utbildade sig till tapetserare med inriktning på gardinuppsättningar och teaterdekor. År 1954 blev han tapetserarmästare. Han registrerade sin firma Helge Hamnert HH 1955. År 1968 öppnade han sin första inredningsbutik på Götgatan i Stockholm och det var nu hans intresse för orientaliska mattor startade.

Det exakta året när Helge började formge rölakansmattor eller låta andra ta fram mattor under hans signatur HH är inte känt men det kan ha varit när han startade sin firma 1955. En av hans mattor är daterad 1958. Helge inledde 1967 ett samarbete med Erik Lundberg på Vävaregården i Eringsboda, Blekinge. Ett samarbete som fortsatte med Eriks dotter Gertie Lundberg, båda dessa formgav mattor som Helge sålde i sin butik. År 1977 flyttade Helge tillbaka till Högsby där han öppnade sin inredningsbutik på Storgatan som han drev till sin bortgång 2014. Mattan som nu är månadens föremål tillkom i perioden 1955–1967.

Ordet rölakan härstammar från det fornsvenska ordet ryglakan vars betydelse är ryggkläde, med syftning till det tyg som hänger som väggbonad bakom de sittandes ryggar och på ryggstöd. Rölakan är en av de enklaste vävteknikerna av varp och inslag i tuskaft. Varje inslagstråd är mönsterbildande. Rölakan är en gammal teknik och känd i Främre Orienten och i Egypten. Tekniken förekommer också i Syd- och Mellanamerika. Fynd av textilier i rölakan finns bland gravarna i Valsgärde och Birka, det är osäkert om de tillverkats i Sverige. Under medeltiden är tekniken inte känd i Skandinavien. Den äldsta daterade rölakansväven i Sverige är från 1710. Rölakan fick en ny glansperiod i Sverige under 1900-talet.

Mattan i länsmuseets samling är utförd i rölakansteknik i ull med en linnevarp i färgerna rött, grönt, beigt och brunt och den har en sydd signering av två kopplade stora H, HH i nedre vänstra hörnet. Mattans dekor består av en randig ram med en inre yta som domineras av röda ytor med en brun kant. Dekorens design kan ses som en blinkning till den traditionella trasmattan. Mattan kan dateras till perioden 1955–1967. Efter 1967 ändrade mattorna karaktär i och med samarbetet med Vävaregården. Det kan ha varit vid denna tid som signeringen ändras till två stora kopplade H förskjutna i höjdled.

Text: Richard Edlund, antikvarie, Kalmar läns museum

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004