november 2019:
Ett fynd berättar

Många av fynden som ligger i museets magasin har en spännande historia kopplad till sig. I de flesta fall är historien lika viktig som föremålet självt. Här är en berättelse om ett av museets senaste tillskott till samlingarna.

I mitten av 1950-talet var Torbjörn Nyman, då i sexårsåldern, ute med sin far Bertil. Det var vår i luften och solen värmde från en klarblå himmel. De gick ner mot den lilla bäcken vid Ödebo i Ålem socken. Bäcken hade nyligen rensats och vattnet strömmade fram genom mossmarken. Solljuset glittrade på den grunda och leriga bottnen. Torbjörn fick se något som lyste blåsvart och plockade upp föremålet. Han såg då att det var en liten stenyxa.

Några år efter Torbjörn hittade yxan flyttade han och föräldrarna till Timmernabben. Under alla år fram till dess föräldrahemmet skulle tömmas låg yxan framme på en byrå. Då tog han själv hand om yxan, som hamnade i en låda. Våren 2019 bestämde sig Torbjörn för att det var dags att vända till ett nytt blad i yxans historia. Närmare 65 år efter det att den hittades donerades yxan till Kalmar läns museum.

Arkeologen har en annan berättelse som tar sin början för runt 6 000 år sedan, vid övergången mellan jägar- och bondestenålder. Yxan benämns spetsnackig bergartsyxa och är tillverkad i basalt eller diabas. Formen och tillverkningstekniken är typisk för denna tid. Den svarta och glansiga ytan har yxan fått efter alla år den legat i vattnet. För 6 000 år sedan låg Östersjöns vattenyta betydligt högre än i dag och våtmarken där yxan hittades utgjordes istället av en grund havsvik, i vilken ån mynnade.

Samtidigt finns det många frågetecken som arkeologen inte kan räta ut – där yxan behåller svaren för sig själv. Varför hamnade den i bäcken från första början? Kanske har den offrats till högre makter i den då grunda havsviken. Varefter den långsamt bäddats ner i leran, för att återigen se dagens ljus en vårdag i mitten på 1950-talet.

Text: Kenneth Alexandersson

Kalmar läns museums samlingar publiceras efterhand på www.digitaltmuseum.se. Här kan du söka i samlingarna.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004