april 2004:
Ett kors kan betyda mycket

En lodrät och en vågrät linje som skär varandra är en av våra enklaste geometriska symboler. Korsliknande symboler förekommer inom flera kulturer i förkristen tid. Kanske är det för att korset motsvarar bilden av en människa med utsträckta armar. Symbolen kan ses som en förening av motsatser men också som en mittpunkt som pekar ut i de fyra väderstrecken.

Starkast koppling har korset till kristendomen eftersom Jesus korsfästes. Korset har främst kommit att symbolisera Jesu Kristi lidande men när kristendomen övergick från att vara en förföljd religion till att vara gynnad så blev korset också ett segertecken.

Det finns hundratals varianter på kors men av dem är ett femtiotal vanligast förekommande. De utgår från sex grundtyper - latinskt kors, grekiskt kors, andreaskors, antoniuskors, gaffelkors och patriarkalkors. Vanligast av dessa är det latinska korset med den nedre armen längre än de övriga. Att man burit korset i band runt halsen är känt sen 300-talet

Vem har burit korset vi visar här? Kanske var det någon av medeltidens kalmarbor, en handelsman eller munk. Fyndplatsen är intressant. Korset hittades 1935 på Södra kyrkogården. Under medeltiden gick ringmuren mitt i kyrkogården i öst-västlig riktning. I öster låg dominikankonventet. Den exakte fyndplatsen låg strax söder om den medeltida ringmuren mitt emot stadens dominikankonventet. Utanför staden men nära konventet.

Materialet är troligen ben men från vilket djur vet man inte. Storleken gör att man kan anta att det är ett lårben man använt sig av. Flitigt användande och tidens tand har gjort ytan blank. För betraktaren hänger korset upp och ner. Idag verkar det upp och ner vänt men för medeltidsmänniskan var det rätt. När ägaren lyfte upp korset för att kyssa det blev det rättvänt.

Känner du igen korset så kan det bero på att det är detta kors som fått stå modell för Salvekorset. Det togs fram i samband med det populära sommarlovsprogrammet Salve som spelades in här i Kalmar sommaren 1997. Ben är dock ett svårt material att få tag på, och att arbeta i, så Salvekorset gjuts idag i tenn. Man valde också att låta Salvekorset hänga "rätt" för betraktaren.

Magdalena Jonsson
Antikvarie

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004