september 2020:
Fienden i väggen

Detta är ett till synes anspråkslöst föremål; en bräda med en massa hål i. Kan ni lus-ka ut vad det är för något? 

I sekler har vägglöss varit ett problem i hemmen. På nätterna kröp de fram ur sina gömmor och tog för sig av människornas blod, när dagen grydde gömde de sig på nytt. Föremålet som visas här är en vägglusbräda. Denna lades i sängen, intill väggen, och när det var dags för lössen att gömma sig från dagsljuset var lusbrädans hål lockande för dem. På morgonen kunde husägaren ta med sig brädan med lössen och tömma dem över elden eller dylikt. Brädan fungerade alltså som lusfälla.

Lusbräda som företeelse användes från mitten av 1700-talet fram till början av 1900-talet. Bättre boendestandard samt olika typer av bekämpningsmedel gjorde sedan att problemen med vägglössen minskade eller nästan helt försvann.

Förekomsten av vägglöss i Sverige har under de senare decennierna ökat, framför allt hänger det ihop med att vi idag är mobila och ofta är på resande fot. Lössen kan följa med i resväskan och etablera sig i hemmet eller följa med som oinbjuden gäst i begagnade möbler och liknande. Upptäcker man problem med vägglöss är rekommendationen idag att vända sig till en saneringsfirma för att få hjälp.

Vägglusbrädan är tillverkad av furu och har ett stort antal borrade hål. Den kommer från Förlösa norr om Kalmar och köptes in till museet 1913.

Vägglusbrädan är ett gott exempel på den typ av föremål som kan berätta mycket om livet förr i tiden. I museets samlingar finns många enkla, egentillverkade föremål som spelat en viktig roll i det vardagliga livet. Sök i våra samlingar på www.digitaltmuseum.se för att ta del av fler föremål från svunna tider.

Text: Hanna Wilhelmsson, antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004