december 2017:
Högtidskonfekt

Konfekt var ursprungligen ett läkemedel men blev under 1500-talet en sötsak som serverades vid festmåltider. 1767 hade socker­bagaryrket blivit så betydande att ett eget skrå bildades. Betsockerindustrin i Europa växte stadigt under 1800-talet och betsockret blev billigare än rörsockret som odlades i Västindien. Tillgången på billigare socker gjorde det möjligt att använda socker mer och på nya sätt. Konfekt blev tillgängligt i välbärgade hem.

Vid mitten av 1800-talet började det tillverkas speciell konfekt för livets högtider, dop, bröllop och begravning. Högtidskonfekten gjordes av konditorn och var klädd i vackra papper. Den dekorerades rikligt med passande pynt. Begravningskonfekten hade alltid svart eller vitt papper, ibland med silverdekor. Konfekten serverades till gästerna från brickor tillsammans med fyllda vinglas, men var inte i första hand till för att ätas. Traditionen att servera högtidskonfekt levde kvar en bit in på 1900-talet men vid mitten var den i princip helt borta.

Museets konfekt är delvis ur Esther Crantz samling. Esther har sparat konfekt som minne från olika högtider, dop, bröllop, silverbröllop och begravning, vilket var vanligt att göra. Hon har även sparat julgranskarameller. På baksidan av konfekten finns fastklistrade etiketter som talar om vid vilket tillfälle den bjudits. Den nyaste, med silverkrona, är gjord till Lilly och Folke Westrins silverbröllop 22 september 1940 och borde vara en sen konfekt. De övriga är från årtiondena kring sekelskiftet 1900.De flesta av konfekten som visas här består av någon typ av hård sockerkaramell som klätts i ett vackert papper. På paketet som bildats är dekorationer av papper, tyg och band fastsatta.

Konfekten ingår i en stor samling föremål som funnits på gården Sadeshult säteri i Fagerhults socken, Högsby kommun. Föremålen skänktes till museet 1980 av Herje Westrin, 1918–1999, Spånga. Herje Westrin var barnbarn till Esther Crantz, 1874–1937. Lilly, 1895–1980, och Folke Westrin, 1889–1966, var hans föräldrar.

Konfekt på bilderna

1–2. Dopkonfekt. Båda är från Erik Crantz dop 3 april 1893. Erik var Lillys storebror.

3–4. Bröllopskonfekt. Nr 3 är från Esther och Herje Crantz bröllop 17 februari 1892 i Stockholm. Paret gifte sig på Esthers 18–års dag.

5–7. Silverbröllopskonfekt. Nr 5 är från  Lilly och Folke Westrins silverbröllop 22 september 1940.

8–10. Begravningskonfekt. Nr 9 är från Herje Crantz begravning 20 augusti 1907. Herje var Esthers make och Herje Westrins morfar. Nr 10 är från Erik Crantz, begravning 23 april 1919. Samma Erik som med dopkonfekten.

11–15. Julgranskarameller. Nr 11–12 är från Johan till mormor. Johan är bror till Herje Westrin och mormor är Esther Crantz. Nr 13 kommer från syskonen Erik och Lillys julgran 1908. 

Text: Berit Eklöf, antikvarie.
Foto: Pierre Rosberg, där inte annat anges.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004