oktober 2016:
Instruktionsduken och putsdonet – lokala uppfinningar

Mångsysslaren Jon Kjelleström föddes 1848 på Knapegården i Ryssby utanför Kalmar. Han var son till prästen Sven Kjelleström och Gustafva Margareta Engström. Sitt förnamn, Jon, hade han fått efter sin berömde morbror, Barometerns grundare Jon Engström. Det var också Jon Engström som hade sett till att familjen Kjelleström fått Knapegården i gåva.

Jon Kjelleström inledde sin militära karriär som kadett 1865 och blev officer vid Kalmar regemente 1868. Ett halvsekel senare erhöll han överstelöjtnants grad. År 1870 gifte sig Jon Kjelleström med Emilie Sofie Bergman och familjen utökades succesivt med sju döttrar. 

Den militära tjänstgöringen medförde att bostadsorterna växlade från Knapegården till Åmål via Stockholm och Karlsborg. Militärlivet hade inte blivit någon heltidssyssla i slutet av 1800-talet, så Kjelleström tjänstgjorde även som förvaltare på större gårdar runtom i Kalmartrakten.

Kanske var det för att dryga ut kassan ytterligare som Jon Kjelleström också blev något av en påhittig uppfinnare och militär skriftställare. Detta resulterade bland annat i ett kreaturviktband, en livsmedelsburk i aluminium och ett finurligt putsdon för mässingsknappar samt småskrifterna Bland sårade på slagfältet och Flaggans betydelse.

Men den ”uppfinning” Jon Kjelleström blivit mest känd för är de sju stycken instruktionsdukar av samma format som han lät trycka och utge. Idén till dessa dukar fick Kjelleström främst från Frankrike. De sju dukarna hade tre olika huvudrubriker och ytterligare varsin speciell rubrik som berättar vad duken behandlar. Här finns allt från ”Om Förberedande Skjutöfningar” till ”Beväringsmans åligganden” och ”Förposttjänst”. Duk 1 kallas Militär instruktionsnäsduk medan duk 2 till 6 samt en utan nummer benämns Militär instruktionsduk och den 7:e endast Instruktionsduk.

Då det inte fanns någon generalorder som föreskrev att varje soldat skulle utrustas med en instruktionsduk, fick Kjelleström själv försöka ombesörja försäljningen och distributionen av dukarna. Ett sätt var att sända en teckningslista till respektive regemente där intresserade skrev upp sig. Elva av trettio infanteriregementen nåddes av Kjelleströms listor år 1900. Dukarnas pris varierade mellan 30 och 50 öre, vilket var tre dagars dagpenning för en värnpliktig år 1907. En sådan duk snöt man sig inte i! Som minnesduk blev den gärna en kär släktklenod, dels som bordsduk under en glasskiva eller som väggdekoration bakom glas och ram, ibland arrangerad med någon annan militärpersedel, exempelvis en beväringsmössa.

Peter Danielsson
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004