december 2012:
Kalmar Glasbruk

Kalmar glasbruk som låg på Verkstadsgatan i Kalmar var i drift under 10 år. Grundades 1947 för att förse AB Termosindustri med termosglas. Arnold Glave startade och drev båda företagen. Med från starten av glasbruket var även delägaren Nils Åberg.

Som civilingenjör och kemist var Åberg ansvarig för den tekniska avdelningen på bruket. I företagets nyuppförda lokaler på Gamla industriområdet fanns förutom hyttan med tre kompletta verkstäder också lager, paketering, försäljning samt utställningslokaler.

Till en början bestod produktionen, förutom termosglas, av pressglas i olika form såsom medicinflaskor, glasinredning till kökshyllor för till exempel salt och mjöl, kylskåpslådor och serviser. Efterhand började man också tillverka konstglas, vilket utgjorde en allt större del av produktionen. På ett år tillverkades cirka tre miljoner artiklar av pressat och blåst glas. På bruket arbetade som mest 25-30 personer.

Konstglas

Kalmar glasbruk hade många duktiga medarbetare. Hyttmästare var Göte Beijerström och mästare för glasmålningen var Calle Carlström och Harry Carlström. Nämnas bör också Ivar Majgren och Hugo Pettersson, vilka arbetade som glasblåsare. Brukets disponent Arnold Glave satte sin prägel på produktionen även som formgivare. För formgivning av produkter var också Tora Pors och Ulla Benne knutna till bruket.

En del av formgivningen var ganska likartad för de tre formgivarna. De använde sig gärna av inlagda glastrådar i färger som blått, grönt, ametist, brunt (rökfärgat) och rött. Bruket experimenterade mycket med randigt glas och fick fram en konstnärligt högtstående serie. Formmässigt var det Arnold Glave som verkligen vågade ta ut svängarna i djärv 50-tals stil. Hans vaser och kannor har snedklippta kanter och extremt långt utdragna mynningsdetaljer.

Tora Pors, dansk konstnärinna och elev till Grünewald och professor Johansson-Thor, var knuten till glasbruket från 1947 till 1954. Tora Pors arbetade på ett för tiden otraditionellt sätt i glasbruket. Hon arbetade i hyttan genom att teckna med färgad glasstav direkt på det varma glaset. När motivet var klart lades ett nytt glaslager, så kallad överfångsteknik, över dekoren som kom att ligga ingjuten i glaset. Denna speciella stil kallades för ”Myrica” glas, uppkallade efter konstnärinnan Tora Pors – örten pors heter på latin Myricagale. Dekorationstekniken att använda tunna glasstavar som smältes med brännare till olika motiv på glasposten kallades för ”glavering” efter dess upphovsman Arnold Glave. Den på glasbruket utarbetade metoden för färgdekorering av glas var något helt nytt inom konstnärligt glas.

Ulla Benne, konstnärinna från Stockholm, arbetade med formgivning åt glasbruket från 1950 till 1957. Hon arbetade på ett för glasbruk mera traditionellt sätt med anvisningar, penna och papper, rådgivning. Hennes mest framträdande produkter står för ett rent och enkelt formspråk och skiljer sig i allt väsentligt från glasbrukets formspråk i övrigt. Som exempel kan nämnas ett formblåst saftställ i klart glas med en tunn pålagd ring som enda dekor. Serien bestod av kanna, tumbler och burk med lock.

Konstglaset blev alltmer glasbrukets profil och visades flitigt på utställningar runt om i Sverige och övriga Europa. Som exempel kan nämnas att Kalmar glasbruk representerade svenskt glas tillsammans med Gullaskruv, Johansfors, Kosta, Orrefors och Reijmyre på en stor centraleuropeisk utställning 1956 kallad ”Glas från årtusenden”. Den konstnärligt inriktade produktionen blev förhållandevis mycket uppmärksammad och Kalmar glasbruk exporterade till länder runt om i världen.

De svenska glasbruken drabbades 1957 av en lågkonjunktur. Glasindustrin sade upp alla avtal med glasbruken och även om Kalmar glasbruk var undantaget fick det ändå återverkningar. Kalmar glasbruk drabbades dessutom 1957 av både en brand och en våldsam explosion. Dessa problem sammantagna gjorde att Arnold Glave beslöt att lägga ner det 10 år gamla företaget.

Kalmar läns museum fick 1992 ta emot en deposition med produkter tillverkade på företagen AB Termosindustri och Kalmar Glasbruk. Samlingen överlämnades av Anna-Lisa och Arnold Glave. I samlingen ingår ett 30-tal produkter tillverkade vid Kalmar glasbruk, föremålen visar prov på uppfinningsrikedom och experimentlusta inom glasnäringen när den är som bäst. 

Litteraturtips: Årsboken, Kalmar län 1994.

Birgit Körge
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004