oktober 2011:
Kalmar läns fornminnesförening – Sveriges första länsmuseum

Att inom länet efterforska, samla in, undersöka och bekantgöra fornlämningar. Det syftet slogs fast som första punkt i stadgarna vid Kalmar läns fornminnesförenings konstituerande möte den 29 september 1871.

Ett år tidigare hade Svenska fornminnesföreningen vid ett möte i Växjö uppmanat till bildandet av lokala fornminnesföreningar över hela landet. Det fanns en strävan att på vetenskaplig grund ta vara på och lyfta fram vår svenska kulturhistoria. Allmänheten skulle bildas i framför allt fornkunskap för att få perspektiv på sin samtid.

Volmar Sylvander tog initiativ till Kalmar läns fornminnesförening, den första i landet som hade länet som geografiskt arbetsområde. Kalmar läns fornminnesförening var alltså Sveriges första länsmuseum!

Styrelsen bestod av en skara prominenta män - flera av dem själva samlare - som överlät sina privata samlingar till fornminnesföreningen. Föreningen samlade mycket aktivt på framför allt arkeologiska föremål och kyrklig konst. Ideella ombud runtom i länet inventerade och samlade in det som fanns i just deras bygd.

  • 1873 fick fornminnesföreningen tillåtelse att använda Gröna salen och Margaretakammaren på Kalmar slott som museum.
     
  • 1977 bildades Stiftelsen Kalmar läns museum. Kalmar läns fornminnesförening gick samman med Kalmar läns hembygdsförbund under det nya namnet Kalmar läns fornminnes- och hembygdsförbund, numera kallad Kalmar läns hembygdsförbund.
     
  • 1987 flyttade länsmuseet in i Ångkvarnen.

Än i dag har vi det viktiga uppdraget att tolka, tyda och levandegöra vår regionala historia med hjälp av föremål från våra samlingar - även om själva insamlandet inte sker lika aktivt längre. Vi har i dag cirka en halv miljon föremål, från äldre stenålder till modern tid.

Fortfarande är det ideella inslaget i verksamheten stort - länsmuseet ägs till en tredjedel av länets hembygdsföreningar genom hembygdsförbundet. Det två andra huvudmännen är Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län.

Volmar Sylvander

Volmar Sylvander, 1816-1882, tog initiativet till Kalmar läns fornminnesförening 1871. Han arbetade som adjunkt vid läroverket och är mest känd för sina böcker om Kalmar stad och slotts historia.

1848 fick han i uppdrag av Vitterhetsakademin att göra forskningar på Björkenäs strax norr om Kalmar. Arbetet resulterade i en latinsk avhandling där han försökte bevisa att Ansgars Birka var beläget just där.

Avhandlingsarbetet var troligen avgörande för Volmar Sylvanders framtida intresse för Kalmar stads historia. Han arbetade som lärare i drygt 20 år, men på grund av försvagad hörsel avskedades han 1867.

Första delen i hans verk Kalmar slotts och stads historia utkom 1864. Tio år senare avslutades serien med den nionde delen. 1877 gav han ut Borgholms slotts historia. Han lade ner stor forskarmöda och bedrev omfattande studier vid arkiv i Stockholm, Köpenhamn och Lübeck. Dessutom arbetade han med språkforskning och gjorde en mängd nedteckningar om Kalmar läns dialekter.

Volmar Sylvander har fått kritik för felaktigheter i sin historieskrivning, men får ändå sägas ha utfört ett beundransvärt arbete för sin tid.

Han var mycket engagerad i föreningslivet, bland annat i Sällskapet ÅM. 1851 fick han gehör för sin idé om ett Vasamonument vid Stensö udde. Under mitten av 1800-talet gjorde skandinaviska studenter resor till de olika nordiska länderna i skandinavismens tecken, så kallade studenttåg. Kalmar var ett populärt ställe eftersom Kalmarunionen var en symbol för tidig nordisk förbrödring. Volmar Sylvander vurmade för det skandinaviska och var en av flera kända kalmarbor som välkomnade studenterna.

Volmar Sylvander bodde i sitt föräldrahem på Storgatan 64, Sylvanderska gården. Han har gett namn åt Sylvanderparken som ligger mittemot slottet.

Maria Kanje
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004