juni 2004:
Kalmars första cykel

Med höghjulingen inleddes den första cykelvågen på 1870-talet. Den tidigaste mer omfattande tillverkningen skedde i England, efterhand också på andra håll. I Sverige började Per Froms Velocipedfabrik i Stockholm tillverka höghjulingar 1888. Då var importen redan betydande.

Höghjulingen krävde bra vägar, minsta lilla hinder kunde innebära att cyklisten, även kallad ryttare, kastades fram och föll i marken. 1885 lanserades "säkerhetscykeln", föregångaren till vår moderna cykel. Det krävs inte särskilt mycket fantasi för att inse att säkerhetscykeln fick sin benämning utifrån sin föregångare, höghjulingens bristfälliga vägegenskaper.

Höghjuling eller velociped som den kallades när det begav sig syntes på Kalmars gator sommaren 1886 och var enligt uppgift av doktorinnan Anna Sjögren f. Sellgren Kalmars första cykel. Den tillhörde skolynglingen Oskar Sellgren, han var då 16 år. Oskars far rådman Anton Gabriel Sellgren hade köpt den i Köpenhamn.

Anna berättade att cykeln syntes rulla fram på Slottsvägen och den väckte då ett berättigat uppseende. Särskilt bland barnen som brukade springa efter det underliga åkdonet.

Höghjulingen är av engelskt fabrikat, J. Devey & son, Special Express, Wolverhampton.

Gåva till museet omkring 1915.

Birgit Körge
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004