februari 2007:
Kartong - mönster för bildvävnad

Textilkonstnärinnan Selma Giöbel, grundade år 1885 firman Svensk konstslöjdutställning i Stockholm för tillverkning och försäljning av textila arbeten, sniderier och möbler.

Även mönster, för tillverkning av textilier i hemmen, såldes. Många svenska konstnärer knöts till verksamheten. Mönsterarken, som såldes över hela landet, handkolorerades och prover på garnkvalitet och färger medföljde mönstret.

Denna förlaga är märkt Aktiebolaget Svensk konstslöjdutställning S.Giöbel. När den togs fram hade Giöbel lämnat ledningen av företaget, vilket hon gjorde 1898, två år efter att det ombildats till aktiebolag. Mönstret ingår i en stor samling vackert färglagda mönster från Giöbels företag. De flesta är förlagor till bildvävnader med frodiga växt- och blomsterkompositioner, många är särskilt avpassade för stolsitsar och stolsryggar. Samlingen innehåller över hundratalet ark och en del bär spår efter mycket flitig användning.

Samlingen har tagits tillvara i fastigheten Västra Sjögatan 17 vid Stortorget i Kalmar. I början av 1900-talet låg Kalmar Tapisserimagasin här vilket passar bra i tid med dateringen av mönstersamlingen.

Affären drevs av Hilma Petterzon som tillhandahöll mönster och garner till broderier och bildvävnader, sannolikt har mönstersamlingen ingått i Petterzons verksamhet.

Mönstersamlingen överlämnades som gåva 1964 av Kalmarbygdens Jordbrukskassa innan fastigheten skulle rivas, nuvarande byggnad uppfördes 1967.

Birgit Körge
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004