juni 2009:
Kronan - 333 år på havets botten

Den 1 juni 2009 är 333-årsdagen för regalskeppet Kronans förlisning. Den första dagen i juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk stormaktstidens största skepp, under en vändning mot den attackerande dansk-holländska flottan. Utan att ha avlossat ett enda skott gick skeppet till botten med 800 man.

En spännande jämförelse med Kronan är regalskeppet Vasa. Efter 333 år på botten i Stockholms hamn, såg vraket av Vasa dagens ljus för första gången i april 1961. Bärgningen av Vasa sågs av tusentals människor på plats i huvudstaden och på TV över hela Europa. Resten är modern stormaktshistoria.

Kronan vilar fortfarande på Östersjöns botten. Vrakplatsen ligger i öppet hav, 6 km öster om Öland på 27 meters djup. Kronan har utforskats varje år sedan upptäckten i augusti 1980. 85 % av vrakplatsens yta är hittills undersökt. Mer än 30 000 föremål har bärgats. Många möter du här på Kalmar läns museum i Kronanutställningen.

Det finns flera samband mellan regalskeppen Kronan och Vasa. Samma person ligger bakom de båda upptäckterna - Anders Franzén. Samma typ av bronskanon som Vasa ursprungligen var bestyckad med, har hittats på Kronans vrakplats. I vraket av Vasa hittade man vid bärgningen tre kanoner. I Kronan har inte mindre än nio "vasakanoner" hittats. En av dessa visas nu som månadens föremål. Den är 24-pundig, väger 1 200 kg och är gjuten i Sverige under 1620-talet. Det svenska riksvapnet och initialerna GARS - Gustavus Adolphus Rex Sueciæ (Gustav Adolf Sveriges Konung) - pryder kammarstycket (se bilden). Just denna kanon kan vara det första exemplaret av de drygt åttio kanoner som ursprungligen göts för regalskeppet Vasa och hennes systerskepp Äpplet.

En dramatisk jämförelse mellan Kronan och Vasa står att läsa i ett dokument nedtecknat dagarna efter Kronans förlisning. Enligt den överlevande kaptenen vid Västerbottens regemente Simon Rosenberg skall riksamiralen på Kronan, Lorentz Creutz, 48 år efter Vasas förlisning ha yttrat orden:

"För Jesu namns skull, se väl till att styckeportarna äro igen och styckena fast, att oss uti vändningen icke må olycka hända som hände skeppet Wasen..."

Lars Einarsson
Antikvarie

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004