oktober 2018:
Kronprins Karl Johan Bernadotte

Porträttet är utfört av Louise von Baerenfels-Warnow (1792–1870). I föräldrahemmet, godset Rustow, inkvarterades en gång under fälttåget i Nordtyskland arméchefen kronprinsen Karl Johan Bernadotte. I kronprinsens svit ingick kornetten vid Smålands husarer Carl Mauritz von Krusenstjerna. Bernadotte var då befälhavare över Nordarmén i det pågående kriget mot Napoleon 1813–1814. Under vistelsen uppstod tycke mellan Louise och Carl Mauritz, vilket, inte utan visst motstånd från de båda föräldraparen, ledde till giftermål i Louise föräldrahem Rustow fem år senare, den 2 september 1818.

Även om porträttet inte är daterat är det med all säkerhet så att Louise utförde porträttet just vid kronprinsens besök på Rustow, eftersom det är signerat med hennes flicknamn. Det finns heller inga dokument, som visar att kronprinsen gjorde flera besök på Rustow. Porträttet är alltså med all sannolikhet gjort 1813 med kronprinsens tillåtelse. Detta innebär att det är ett tidigt porträtt av den svenske kronprinsen. Karl Johan utsågs till kronprins 1810 och blev 1818 Karl XIV Johan och Sveriges kung. I år blir det 200-årsjubileum för ätten Bernadotte på Sveriges tron.

Det nygifta paret von Krusenstjerna bosatte sig på Tunarp i Östergötland som var Carl Mauritz föräldrahem. Där föddes de två första barnen. De följande fem föddes på Smålands husarers kaptensboställe Kloster i Vena socken, Kalmar län, dit paret då hade flyttat. Från 1839 till 1856 bodde familjen på gården Sundtorp i Ljungby socken, som paret köpte 1838. Därefter flyttade de till Kalmar stad där de köpte den då så kallade Britthelliska gården i gamla staden, nuvarande stadsparken, vilken kom att bli den första Krusenstiernska gården.

Louise var begåvad på många sätt. Förutom sina konstnärliga talanger, som framgår av flera tavlor i släkten, sydde hon utomordentligt vackra arbeten, spelade piano och gitarr och sjöng. Hon lärde sig svenska och undervisade sina döttrar i alla ämnen och sina söner i tyska och franska. Hon undervisade också sina fem svägerskor i målning och finare handarbeten och läste även tyska och franska med dem under den tid hon som nygift bodde på Tunarp.

Louise var mycket intresserad av trädgårdsodling. Hon planterade och sådde själv i sin trädgård, tog in fruktträd och blommor från Tyskland, odlade medicinalväxter och flyttade även in vilda blommor i trädgården. Från staden Kalmar kom mycket folk till Krusenstiernska gården och köpte frukt och bär som ofta serverades på tallrikar och åts på stället. Frukt, grönsaker och blommor såldes också på Stortorget i Kalmar.

Porträttet av kronprins Karl Johan Bernadotte har följt paret Louise och Carl Mauritz vid alla flyttar och olika hem och slutligen till Kalmar och Krusenstiernska gården.

Text: Otto von Krusenstierna
Källa: Krusenstiernska arkivet, Kalmar läns museum

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004