april 2015:
Kvarnholmen sedd från norr

Ända sedan domkyrkan stod klar i början av 1700-talet har facklorna på dess gavlar och torn varit en del av Kalmars siluett. Den omtalat engagerade och viljestarke stadsarkitekten Nils Carlgren som var verksam 1937-1967 månade om att den samlade husmassan fick en enhetlig höjd som bakgrund till domkyrkan. Det är förmodligen honom vi har att tack för att Kvarnholmens stadssiluett ser ut som den gör än idag.

Hur viktigt är det att domkyrkan får fortsätta dominera över Kvarnholmen sett från norr? Den norra sidan av Kvarnholmen står inför ett stort förändringstryck. Ur Kalmar läns samlingar kommer de tre reproducerade målningar från olika tider som har vyn från norr gemensamt.

Richard Edlund
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004