maj 2006:
Majblommor

Majblomman är en liten konstgjord, stiliserad blomma som sedan 1907 säljs före första maj av lokalkommittéer inom Majblommans riksförbund som har sitt säte i Göteborg.

Blomman gjorde succé när den kom. På en enda dag såldes 139 000 blommor i Göteborg. Initiativtagare var Beda Hallberg (1869-1945). Hon ville försöka hjälpa barn med tuberkulos. Varje år dog 10 000 människor i tbc, varav många av dem var unga.

Snart bildades majblommekommittéer var stans i landet. Våren 1909 fick Kalmar sin första majblommekommitté med bokhandlare Hjalmar Appeltofft i spetsen. Till att börja med användes de medel som kom in för att skicka tbc-sjuka kalmarbarn till sanatorium. En läkare i staden hjälpte till att välja ut vilka som skulle få åka.

Numera har intresset för att sälja majblommor minskat och många kommittéer har försvunnit. Men fortfarande är intäkterna från majblommeförsäljningen till för de barn som bor på den ort där blommorna säljs.

Enligt stadgarna skall de insamlade medlen gå till att ge stöd åt barn och ungdomar för att förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, handikapp och skador.

Barbro Johnsson
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004