juni 2008:
Midsommarstång från Värnanäs

Modellen av midsommarstången ställdes ut under Kulturmässan i Kalmar 1926. Den är klädd med papper, klippt i öglor samt eterneller, krönt i toppen med både svenska flaggan och  en tupp. Både modellen och den kolorerade bilden visar den forna majstången vid Värnanäs herrgård. Teckningen är gjord ur minnet av fröken Hilda Carlsund, Värnarum 1928 och skänktes till museet 1929 av köpman Hj. Lindbloms sterbhus.

Året efter Kulturmässan utlyste Svenska Dagbladets Hus och Hem-bilaga en pristävling av ett ovanligt slag. Det gällde att etnologiskt fastställa en typ av majstång som hade förekommit i Sverige i början av 1900-talet. En av dem härstammar från Värnanäs (nr 4). Den är krönt både med en flagga och en tupp och är närmast identisk med modellen och bilden som skänktes till museet.

Enligt artikelförfattaren, Waldemar Liungman, hade varje landsända sin typ av midsommarstång, men det fanns ändå ett visst kulturellt sammanhang mellan Sörmlands-, Östgöta och Smålandsstängerna, vilket framkom genom studiet av vissa detaljer såsom sättet att splitsa liljekonvaljbladen, med vilka stången kläddes, eller de permanenta anordningarna för majstängernas uppställande. Han skriver värderande: "En mindre lyckad modell av stången har en gång tidigare varit synlig på kulturmässan i Kalmar", vilket torde vara stången ovan. Precis som den kolorerade bilden förfärdigad av fröken Hilda Carlsund och skänkt av henne till museet.

Numera är midsommarstängerna som sätts upp i våra trakter betydligt enklare till sin utformning än den som modellen visar och som Hilda Carlsund har förfärdigat på bild. Liljekonvaljbladen har ersatts av blad från träd som björken. Tuppen i toppen saknas i allmänhet, men det kan förekomma att det finns en flagga istället. Inte heller står stängerna uppsatta hela året.

Barbro Jonsson
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004