september 2017:
Miniatyrporträtt och diktsamling

Agnes Fredrika Engström bedrev undervisning för flickor i Kalmar långt innan den allmänna undervisningen genom folkskolan tog sin början 1842. Engström var verksam med undervisning i varje fall under åren 1816 till 1834. Verksamheten var känd som en av de mer ansedda flickpensionerna. Den bedrevs som hel- eller halvinackordering.

Läroämnena var läsning, skrivning, räkning, kristendom, historia samt geografi, dessutom undervisades det i broderi, sömnad, vävning och teckning. 

En av hennes elever, Carolina Gustafva Ramberg har efterlämnat två broderade tavlor med Amor och Psyke som motiv, gjorda under Engströms ledning 1816 respektive 1817.

Vem var då Agnes Fredrika Engström som drev flickskola i Kalmar? Agnes föddes 1790 i Borås och hette då Lefrén. Hon lämnade Borås redan 1807 och återfinns i Kalmar som inflyttad 1812. År 1814 tar Agnes, som då tituleras jungfru, och hennes blivande make styrman, senare sjökapten, Nikolaus (Nils) Peter Engström ut lysning inför giftermålet. Paret äger tomt nr 255 på Kvarnholmen i Kalmar. Man kan sannolikt anta att det var där som flickskola med inackordering bedrevs.

Agnes var också en av Jon Engströms första journalistiska med­arbetare på tidningen Barometern. Hon skrev redan 1842 under signaturen AE. Agnes skrev bland annat betraktelser och så kallade begravningskväden över dåtidens framstående borgare samt poesi. 

När Agnes började på Barometern var hon en erfaren skribent, som redan hade arbetat för både Calmar-Bladet och Calmar Tidning under en längre tid. Förutom att hennes poesi publicerades i tidningarna gav hon även ut en diktsamling med den anspråkslösa titeln Några Poetiska försök. Det är också känt att Agnes Engström gjort broderier för offentliga miljöer. I Källa kyrka på Öland finns ett antependium som hon broderat 1837, vilken är en kopia av ett antependium från 1725 i Kalmar domkyrka.

I museets samlingar finns spår av Agnes Engströms gärning som lärarinna och författare. Tillgängligt genom exempelvis tavlorna broderade av hennes elev Carolina Gustafva Ramberg, skänkta 1941 av fröken Nanny Westerström. En diktsamling, Några Poet­iska försök, tryckt 1843. Det finns också ett miniatyrporträtt av Agnes Engström, målat 1835, där hennes make gjort noteringar på baksidan. ”Capitanen N. P. Engströms ömt älskade Maka Agnés Fredrika Engström född Lefrén, stilla afsomnade Calmar den 5 September kl 10 Eftermiddag vid ålder af 69 år 1 månad 24 timmar.” Agnes Engström dog 1859 i ett kolerautbrott som drabbade Kalmar. Diktsamling och porträtt överlämnades som gåva 1937 av dottersonen, S. A. Bäckström, Strandskogen.

Birgit Körge
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004