september 2012:
Moonskrift – Punktskriftens föregångare

 I dag är ordet blindskrift närmast synonymt med Louis Brailles punktskrift. Men Moonskriften introducerades i Sverige innan punktskriften kom och användes även senare parallellt med denna. William Moon – själv synskadad - utarbetade ett system för blindskrift där han skapade enkla bokstavstyper som påminde om våra latinska men som även var influerade av stenografiska tecken.

Tecknen hade sin direkta motsvarighet i det latinska alfabetet – vilket gjorde att skriften gick att använda på olika språk. Varannan rad lästes från vänster till höger, varannan från höger till vänster. Till Sverige kom Moonskriften via Brittiska och utländska bibelsällskapet i London. 1853 fick Allmänna institutet för döfstumma och blinda å Manilla på Djurgården i Stockholm fjortonde kapitlet i Johannes evangelium som gåva. Tio år senare inledde Manilla egen tryckning av Moonböcker, till största delen bibelböcker.

Våra böcker – profeten Hosea ur Gamla Testamentet och Luthers lilla katekes – har använts vid fattighuset i Ryssby socken. Personal från Enlidens servicehus i Rockneby hittade dem i källaren och erbjöd länsmuseet att ta emot dem. Den ena är tryckt i England 1875 och den andra vid Institutet för Dövstumma och Blinda, Stockholm, 1863. Moonskriften hade en svaghet – den kan inte skrivas för hand. Detta ledde till att den konkurrerades ut av braille, punktskriften, uppfunnen av Louis Braille som levde mellan 1809 och 1852.

Erik Haglund och Maria Kanje
Antikvarie respektive producent

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004