juni 2019:
"När inte syrenerna blommar, blommar nånting annat"

Raine Navin och Gunilla Skyttla var två konstnärer och kulturpersonligheter som bodde i Kalmar men arbetade i hela landet. Som unga utbildade de sig på Konstfack i Stockholm med textil inriktning och arbetade senare inom hemslöjden. Under deras liv skapade de en mängd olika typer av konstföremål, i olika material och med hjälp av blandade tekniker. De inspirerade andra genom utställningar, föredrag och kurser.

Kalmar läns museum fick 2017 möjlighet att välja ut föremål ur konstnärsparets kvarlåtenskap. En av urvalsaspekterna var att välja föremål som kunde visa på deras känsla för återbruk. Att skapa konst av återvunnet material gick som en röd tråd genom deras liv. Materialet de använde kunde komma från olika håll och sedan omformas till något nytt. De konstverk som visas här är skapade från 1970-talet till 2003. Alla har gemensamt att de är gjorda av material som från början använts till något annat. Titta närmare så kanske du kan hitta slipskivan? Eller sidor ur en dagstidning som omvandlats till papier-maché? Tanken om återvinning är lika aktuell nu som den var på 1970-talet. 

Här kan du söka i museets samlingar. (träffsida https://digitaltmuseum.se/owners/S-KA) Sök på ”Gunilla Skyttla” eller ”Raine Navin” om du vill se fler föremål.

Det går även att söka på föremål på museets hemsida

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004