april 2010:
Nattljusstake

Före fotogen- och elljusets tid var en nattljusstake ett praktiskt föremål som kom till användning när man skulle förflytta sig mellan mörka rum. Det gick självfallet också att använda ljusstaken som sänglampa precis som namnet antyder.

Det utmärkande för denna typ av ljusstake är den praktiska öglan att hålla ljusstaken i samt den skålformade underdelen som på ett effektivt sätt kunde fånga upp rinnande vax eller stearin från en fladdrande låga. De flesta nattljusstakar är av metall, ädel eller oädel. De två ljusstakarna som är en del av den Krusenstiernska samlingen på Kalmar läns museum, är av porslin, vilket är ovanligt.

Ljusstakarna är tillverkade i Kina. De är från Qianlong periodens (1736-95) senare del eller tidig Jiaqing (1796-1820) och brukar kallas beställningsporslin. Namnet kommer sig av att det var kunden i Europa som utifrån olika förlagor kunde beställa en hel servis, ibland med flera hundra olika delar med en dekor som de valt ut på förhand.

De två ljusstakarna från Krusenstiernska samlingen har inte ingått i någon beställd servis utan är var för sig en provkarta på fyra olika tänkbara servisdekorer. Vid slutet av 1700-talet blev det modernt att koncentrera dekoren till kanten av porslinet precis som ljusstakarna antyder. Dekorerna är utförda i underglasyrblått samt emaljfärger och guld.

Historien bakom hur dessa två ljusstakar hamnade hos familjen Krusenstierna i Kalmar är inte helt klarlagd. De sista från familjen som ägde gården var kusinerna Philip och Hermina von Krusenstierna. De två gifte sig år 1875 och sammanförde till sitt hem bland annat kinesiskt porslin som de ärvt. Deras farfar Mauritz Salomon (1764-1810) gjorde åtta resor till Kina som befälhavare på Ostindiska kompaniets fartyg mellan åren 1764-84 och blev mycket förmögen. På Göteborgs stadsmuseum har man ett föremål med en liknande form av provdekor men här utförd på ett fat. Mauritz Salomon hade säkert kvar kontakter på Ostindiska kompaniet och ljusstakarna kanske köptes därifrån eller överlämnades till honom som en gåva.

Richard Edlund
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004