november 2006:
Piedestal 

Bildhuggeriarbete av Anton Wahledov

Piedestalen är skuren i plommonträ av bildhuggare Anton Wahledov. Den användes i det egna hemmet på Esplanaden i Kalmar där han också hade sin ateljé. Wahledov har gjort det enkelt för oss att identifiera hans föremål eftersom han vanligen signerade sina alster med namn, ort och tillverkningsår. Piede­stalen är signerad Anton Wahledov, Kalmar 1899.

Anton Wahledov, föddes 1862 i Ramdala i Blekinge och dog 1923 i Kalmar. Han utbildade sig till ornamentsbildhuggare, tecknare och målare.

Efter examen från Slöjdseminariet i Kalmar 1884, arbetade han 1884-85 på Selma Giöbels ateljé i Stockholm och därefter fortsatte han på Tekniska skolan i Stockholm med examen 1887. Han öppnade egen ateljé i Kalmar 1888, med särskilt inriktning på möbelritning, träskulptur och annan konstslöjd. Han var också under en period lärare i frihandsteckning och träskulptur vid Kalmar läns tekniska yrkesskola och utövade som lärare stort inflytande på yngre konstadepter i Kalmar.

Förutom en omfattande produktion av möbler med rikt skuren dekor, återfinns också bildhuggeriarbeten av hans hand i länets kyrkor. Som exempel kan nämnas en dopfunt i Kastlösa kyrka, skuren 1897 och altardekoration i form av en törnekrona i Ljungby kyrka, skuren 1902. Han lät även ge ut en del av sina teckningar i bokform, Kalmar under ett årtusende och Borgholm under ett årtusende.
Han deltog med sin tillverkning i ett flertal konstutställningar, bland annat Baltiska utställningen 1914. Han anlitades också flitigt för att producera bildhuggeriarbeten, vilka skulle utgöra vinster i arrangerade konst- och slöjdlotterier.

Wahledov utförde många arbeten i de för den här tiden så aktuella nystilarna. Han hämtade ofta inspiration från renässansen och rokokons dekorelement till sina mer överdådigt arbetade möbler. För en del arbeten använde han sig istället av jugend, den nya stilen som så ypperligt passade för rent ytmässiga dekorations­arbeten. För piedestalen har han nyttjat den nya stilen i både den mjukt böljande formen och i föremålets ytdekor.

Birgit Körge
​​​​​​​
Antikvarie

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004