maj 2007:
Planschverk från världsomsegling

Adam Johan föddes 1770 i Rappels socken i Estland. Han var yngsta barnet och andre sonen till Johan Fredrik och Christina Fredrika von Krusenstierna.

Han tillhörde huvudgrenen av den svenska adliga ätten von Krusenstierna, vars stamfader Philippus Crusis hade sina rötter i Tyskland. Crusius slog sig ned i Estland och adlades 1649 av drottning Kristina.

Adam Johan utbildade sig till officer inom den ryska flottan. Hans namn översattes till Ivan Feodorovitj von Krusenstern på ryska. Han deltog på Rysslands sida i slagen vid Hogland 1788, Landskrona och Öland 1789, den svenska flottans attack på Reval, slaget vid Kronstadt och den svenska flottans utbrytning vid Viborg 1790. På den svenska sidan fanns bland annat hans släkting Mauritz Salomon von Krusenstierna.

Efter kriget mot Sverige skickades Adam Johan till England av Katarina den stora för att förkovra sig, eftersom England vid den tiden ansågs som den ledande sjöfararnationen.
Vid hemkomsten 1799 presenterade han en plan på en världs­omsegling för Katarinas son Paul. Planerna lades i en skriv­bords­låda hos marinministern och glömdes bort. Tsar Paul mördades och efterträddes av Alexander I. Den nye kejsaren fick så småningom ta del av Adam Johans promemoria och beslutade att projektet skulle genomföras. Adam Johan hade just gift sig och ämnade lämna sin tjänst vid flottan då han ombads genomföra världsomseglingen med två förhållandevis små skepp; Nadezjda på 450 ton och Neva på 370 ton. Den 7 augusti 1803 lämnade fartygen Kronstadt eskorterade av tsaren. I augusti 1806 efter tre års farofylld resa ankrade skeppen på nästan samma plats som de utgått från.

När Adam Johan återvände hem slog han sig ned i Estland tillsammans med sin fru. De köpte ett gods och bildade familj. Han lät även publicera de vetenskapliga resultaten av världs­om­seg­lingen år 1814 i ett verk med namnet Atlas zur Reise um die Welt som var rikt illustrerad med motiv från de platser som besöktes under resan.
Kalmar läns museum har några av dessa planscher i sin ägo. Vissa av dem är endast försedda med rysk text som beskrivning av motiven, medan andra har både rysk och tysk text. Motivet på den fotograferade planschen är från Kina.

Adam Johan företog inte någon mer världsomsegling för egen del, men han var med om att organisera ett 30-tal till och i spetsen för varje resa fanns några av hans baltiska landsmän som Kotzebue, Bellinghausen, Hagemeister, Wrangel och Lütke.
1811 blev Adam Johan utnämnd till Klassen-Inspektor vid Sjö­ka­dett­kåren i Sankt Petersburg. Han blev ledamot av marin­mu­se­ums vetenskapliga kommitté, amiralitetsrådet, skol­över­styrelsen och flera andra vetenskapliga instanser i Ryssland. 1826 blev han "direktor" för Sjökadettkåren.

Som kuriosum kan nämnas att Krusenstern en gång höll på att drunkna då han var ute och åkte i sin vozok, en täckt släde, dragen av häst. När han skulle fara över en översvämmad och igenfrusen äng brast isen, hästen och släden sjönk ner i det isiga vattnet. Kusken på kuskbocken skrek på hjälp och några skogsarbetare ilade till räddning. En annan gång blev världsomseglaren sjösjuk, men inte under en tyfon på Japanska havet utan i Finska viken, mellan Helsingfors och Reval.

Barbro Johnsson
​​​​​​​
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004