april 2013:
Såsom bladen falla aff en roos

På den Gamla kyrkogården i Kalmar fanns det förr ett benhus. Benhuset användes till att lägga de ben i som kom fram när man grävde nya gravar. I museets samling finns tre föremål från benhuset.

Hur gammalt det äldsta benhuset var vet vi inte, det omtalas första gången 1611. År 1645 byggdes ett nytt hus. Det var gjort av tegel och låg intill nordöstra delen av kyrkogårdsmuren. Den äldsta av inskriftstavlorna är från denna byggnad.

År 1777 revs det gamla benhuset och ett nytt uppfördes. Det var en femsidig byggnad av sten med ett högt valmtak. Teckningen från 1871 visar dess utseende. Till vänster om dörren placerades den gamla inskriftstavlan och till höger en ny. Dödskallen av koppar satt längst upp på takets spira.

Inskriftstavlorna talar om för oss att ”Gudh giort rät och lijka, fattiga ligga ibland the rijka” (1645). På tavlan från 1777 kan vi läsa ”Du rike se din fattigdom, du fattige se din rikedom … edra öden i tiden olika, varda här lika”. I benhuset och i dödsriket är alla lika oavsett vem du var under din tid på jorden.

Det sista benhuset revs 1888 och de tre föremålen kom då i museets ägo.

Museet har denna månad valt att rikta uppmärksamheten mot dessa inskriftstavlor. Detta på grund av att inskriftstavlorna tillsammans med resten av stensamlingen är den första föremålskategorin som har flyttats till museets nya magasin.

Magnus Johansson och Hanna Wilhelmsson
Antikvarier

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004