november 2020:
Sockenbudstyg

Ett sockenbudstyg är nattvardskärl som en präst kan ta med sig vid sjukbesök eller vid själavårdande samtal för att på plats kunna dela ut nattvarden. Det brukar bestå av en kalk, paten, oblatask och en flaska innehållande nattvardsvinet. Föremålen förvaras ofta i ett schatull. 

Kalken i montern har använts som sockenbudskalk och har tillhört prästen Peter Ringquist som föddes i Hossmo 1828. Efter sina teologistudier och några års tjänstgöring på fastlandet kom han så småningom att få en fast plats i Mörbylånga pastorat. Hans ena dotter Frida Elisabeth Ringquist emigrerade till USA och gifte sig med Albin Benson i Boston 1901 och kalken kom på så vis att så småningom hamna på andra sidan Atlanten. Kalken ärvdes sedan av deras dotter Stiena E Benson som 1974 skänkte kalken till Kalmar läns museum vilket gör att den nu finns i museets samling.

Kalken är tillverkad av silversmeden Nils Lorens Kjellberg som var verksam i Kalmar mellan åren 1805–1830. Flera av länets kyrkor har föremål tillverkade av denne mästare i form av sockenbudstyg och även brudkronor.

Sockenbudsflaskan av tenn har även den använts på Öland, då dess inskription lyder: ”FÖRSAMLINGEN TIL GODA GUD TIL ÄHRA WIL IAGH THENNA FLASKA FÖRÄHRA LARS LARSSON I SEBBY 1652”. Förutom denna inskription finns flera initialer: HIS, OOS, NAS, IASI, JAS, EKL, POS, MFBJ och JSS som ristats in mer eller mindre rakt på olika platser. Vad de betyder och när dessa initialer skrevs vet vi inte men väcker nyfikenheten i oss.

Vill man lära sig mer om kyrkliga metallföremål rekommenderas vidare läsning av boken ”Metaller i helig tjänst” som gavs ut av Växjö stift, 2020. I boken finns bland annat artiklar skrivna av Karin Adriansson och Stina Damberg, konservatorer på Kalmar läns museum som under flera år bedrivit ett skadeinventeringsuppdrag av metallinventarier i kyrkorna runt om i stiftet. Boken finns till försäljning i vår museibutik.

Text: Karin Adriansson, konservator

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004