april 2019:
Tillverkning av nationaldräkter och dockor

Augusta Isacksons dockfabrik och affär i Kalmar erbjöd en ovanlig kombination av varor som kom att ligga helt rätt i tiden. Det fanns ett intresse för nationaldräkter kring sekelskiftet 1900 och hon såg möjligheten att möta intresset och efterfrågan på ett nytt sätt.

Augusta Isackson föddes 1874 i Älghult. Efter utbildning på Lundins slöjdskola i Stockholm 1894, arbetade Isackson på olika ateljéer där hon tillverkade dockor. Under en period före­­stod hon Nordiska Museets avdelning för nationaldräkter. Med dessa erfarenheter lades grunden för hennes framtida inriktning.

Isackson etablerade sin verksamhet i Kalmar år 1900, först på Södra Långgatan 20 och sedan på Storgatan 11. Hennes område var tillverkning av svenska nationaldräkter och dockor. Då benämndes rekonstruerade bygdedräkter fortfarande för nationaldräkter, vilka senare allmänt kom att kallas för folkdräkter. National­dräkter tillverkades för dockor, barn och vuxna med alla tänkbara tillbehör, däribland väskor och klockfickor.

Produktionen av dockor, dockkroppar, dockkläder och stoppade djur var också ett stort område. Som mest hade Isackson ungefär 40 personer anställda. Förutom arbete i ateljén sydde flera personer åt henne hemma. Utöver egen tillverkning importerades en del typer av dockhuvuden och till­behör från erkända fabriker i Tyskland.

Augusta Isackson deltog med sina nationalklädda utställningsdockor på flera mässor och utställningar under åren. Som exempel kan nämnas slöjdutställningar ordnade av Calmar läns södra Hushållningssällskap 1900 och 1903, Baltiska utställningen i Malmö 1914, Kalmar Fabriks- och Hantverksförenings utställning 1927 samt en internationell dockutställning på NK (Nordiska Kompaniet) 1928, där lär hon ha varit inbjuden som den enda svenska utställaren. Utställningar förekom även i Danmark och Norge.

I Amerika hade Isackson en stor kundkrets som var särskilt intresserade av de nationalklädda miniatyrdockorna, svenskättlingar kan man kanske tänka sig. Isackson samarbetade också med hemslöjdsbutiker, hon levererade sina stora egentillverkade dockor klädda i nationaldräkter för skyltning och marknads­föring av hemslöjdens folkdräktsmaterial.

Augusta Isackson dog 1945 men hennes livsverk levde vidare till 1962 under ledning av medarbetaren och föreståndarinnan Signhild Berggren. Fortfarande är det många kalmarbor som har minnen från butiken med alla dockorna.

Kalmar läns museum tog 1962 emot Isacksons omfattande arkiv med modeller och mönster vilka utgjort underlag för tillverkningen av nationaldräkter samt dockor och dockdetaljer från docktillverkningen. Därutöver även skyltar och visningsskåp från butiksinredningen. Det är en intressant samling som ger en unik inblick i hela produktionskedjan.

Text: Birgit Körge

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004